Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ 12.12.2018

14.12.2018:
Setkání pracovních skupiny se konalo dne 12.12.2018 od 14:00 na ZŠ Žatec, nám. 28. října.

 

Dotazníkové šetření

Je povinné, vyplývá z postupů MAP2. Jsou připraveny elektronické dotazníky, které budou rozeslány pod internetovým odkazem. Vyplnění dotazníků nezabere více jak 15 minut.

 

Po dohodě se členy pracovní skupiny budou dotazníky rozeslány v období po jarních prázdninách (11.2.-18.2.2019) a otevřeny budou pouze týden.

 

Odborné semináře

Je zajištěn odborný seminář v termínu 27.2.2019 od 15:30 hodin. Časová anotace 2 hodiny.

Tématem je badatelsky orientovaná výuka. Paní Svobodová pošle anotaci semináře panu Olahovi s předstihem.

 

Paní Svobodová dále posbírá požadavky na odborné semináře. Zatím je aktuální požadavek na téma projektové výuky v polytechnice formou workshopu.

 

Časové možnosti členů pro jednání pracovní skupiny.

Vzhledem k velikosti území pro plánování, které je potřeba pokrýt může dojít i k tomu, že jedna skupina proběhne v Žatci, druhá v Podbořanech. Za přenos informací bude zodpovědný pan Olah, který je koordinátorem plánování MAP2. V Podbořanech preferují spíše pozdější čas pro jednání. Je možné využít zasedací místnost MAS Vladař v Podbořanech.

 

Polytechnický kroužek:

Je možné mít kroužek v Žatci i v Podbořanech. Zájem projevila paní Kopalová, je možno zajistit  i spolupráce se středními školami, případně s UJEP. Na příští skupině bude projednán základ pro realizaci kroužku. Stejně tak na Podbořansku, kde zatím běží robotický kroužek s absencí fáze laboratorních prací. Důležité bude prostorové zajištění.

 

Požadavky na pomůcky, semináře, exkurze

Odkaz je nestuále platný a lze jej vyplňovat. Je možné zasílat požadavky i panu Olahovi na email.

 

Strategické plánování

Pan Olah představil harmonogram dalších skupin a kroků pro revizi dokumentu MAP. 

 

Další skupina proběhne v terminu 6.2.2019 od 14:00 hodin.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 14.12.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)