Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projektový tým

 

Realizační tým:

Výkonný manažer:

Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz

tel: 608 121 375

Mgr. Zdenka Lněníčková

mail: zdenka.lnenickova@vladar.cz

tel: 605 242 949

 

Odborný pracovník:

Mgr. Zdenka Lněníčková

mail: zdenka.lnenickova@vladar.cz

tel: 605 242 949

 

Asistent pracovní skupiny:

Bc. David Šebesta

mail: david.sebesta@vladar.cz

tel: 775 972 932

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

mail: josef.rysavy@vladar.cz

tel.: 608 025 123

 

Řídící výbor:

Ustavující setkání řídícího výboru 12.9.2016

Přílohy:

Zápis z jednání

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Členové:

Organizace Zastoupená (jméno) Zástupce klíčových aktérů
MAS Vladař o.p.s. Mgr. Zdenka Lněníčková zástupce realizátora projektu MAP
Krajský úřad Ústeckého kraje Ing. Alexandra Zdeňková zástupce kraje, zástupce KAP
Město Podbořany Ing. Karel Honzl zástupci zřizovatelů škol
Obec Krásný Dvůr Zuliko Vychytil zástupci zřizovatelů škol
Obec Lubenec Jiří Chaloupecký zástupci zřizovatelů škol
MŠ Hlubanská Podbořany Iveta Haragová vedení škol
ZŠ TGM Podbořany Mgr. Stanislava Jirásková vedení škol
ZŠ Husova Podbořany Mgr. Jana Šipošová vedení škol
ZŠ Příčná Podbořany Mgr. Eliška Vaňatová vedení škol
MŠ Lubenec Mgr. Stanislava Peterková vedení škol
Masarykova ZŠ Lubenec Ing. Mgr. Romana Klimentová vedení škol
ZŠ a MŠ Vroutek Mgr. Milan Armstark vedení škol
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr Mgr. Ivana Bejčková vedení škol
Dům dětí a mládeže Irena Preclíková zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Rodinné a mateřské centrum Jonáš Mgr. Kateřina Procházková zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Monika Zlá zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Volnočasové centrum Bertík Kryry z.s. Bc. Kateřina Ausbuherová zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
OKAP Podbořany Edita Langpaulová zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
SOS Lubenec Mgr. Marcela Svejkovská zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský zástupci základních uměleckých škol
družina při ZŠ TGM Podbořany Jitřenka  Beranová zástupci školních družin
  Mgr. Romana Havrdová zástupce rodičů
Státní zámek Krásný Dvůr Mgr. Michaela Hofmanová zástupci dalších organizací, které se věnují vzdělání na Podbořansku
Středisko výchovné péče Čtyřlístek při VÚ Buškovice Bc. Vlasta Marková zástupci dalších organizací, které se věnují vzdělání na Podbořansku

 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 12.9. 2016 zvolena Mgr. Edita Langpaulová.

 

Druhý řídící výbor 26.1.2017

Přílohy:

zápis z jednání

strategický rámec

 

Odborný tým:

pracovní skupiny

více o pracovních skupinách zde:

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Jméno a příjmení

Organizace

Iveta HARAGOVÁ

MŠ Hlubanská Podbořany

Jitka HOLÁ

MŠ Lubenec

Věra MELICHAROVÁ

MŠ Kryry

Kateřina PROCHÁZKOVÁ   

RMC Jonáš

Petra MACÍČKOVÁ

RMC Jonáš

Zuzana BECHYŇOVÁ

1. Česká společnost

Monika Zlá

MC Jablíčko z Nepomyšle, z.s.

 

Matematická gramotnost a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků.

Jméno a příjmení

Organizace

Stanislava OHANKOVÁ  

ZŠ Husova Podbořany

Miroslava DUŠKOVÁ

ZŠ Kryry

Vladislav MICHL

ZŠ Kryry

 

Čtenářská gramotnost, rozvoj kompetencí pro aktivní užívání cizího jazyka a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

Jméno a příjmení

Organizace

Ivana ČAMBALÍKOVÁ

ZŠ Husova Podbořany

Jana VRBOVÁ

ZŠ TGM Podbořany

Martina MYŠKOVÁ

ZŠ Husova Podbořany

Kateřina PROCHÁZKOVÁ    

RMC Jonáš

Marcela SVEJKOVSKÁ

SOS Lubenec

Romana HAVRDOVÁ

rodič

Edita LANGPAULOVÁ

OKAP Podbořany

 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Jméno a příjmení

Organizace

Dana LNĚNÍČKOVÁ

ZŠa MŠ Krásný Dvůr

Kateřina PROCHÁZKOVÁ    

RMC Jonáš

Romana KLIMENTOVÁ

Masarykova ZŠ Lubenec

Marcela SVEJKOVSKÁ

SOS Lubenec

Romana HAVRDOVÁ

rodič

 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a kariérové poradenství v základních školách.

Jméno a příjmení

Organizace

Lenka HANUŠOVÁ

ZŠ Husova Podbořany

Helena VÍTKOVÁ

ZŠ Kryry

Martin ŘÍHOVSKÝ

ZUŠ Podbořany

Romana KLIMENTOVÁ    

Masarykova ZŠ Lubenec

 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, včetně EVVO).

Jméno a příjmení

Organizace

René CHODURA

ZŠ Husova Podbořany

Vladimír HŮRKA    

ZŠ Husova Podbořany

Martin PARPEL

ZŠ Husova Podbořany

Jitka GROČOVÁ

ZŠ TGM Podbořany

Martin LNĚNÍČEK

Stateček u Lněníčků