Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rovné příležitosti 12.12.2018

14.12.2018:
Setkání pracovních skupiny se konalo dne 12.12.2018 od 15:00 na ZŠ Žatec, nám. 28. října.

 

Dotazníkové šetření

Je povinné, vyplývá z postupů MAP2. Jsou připraveny elektronické dotazníky, které budou rozeslány pod internetovým odkazem. Vyplnění dotazníků nezabere více jak 15 minut.

 

Po dohodě se členy pracovní skupiny budou dotazníky rozeslány v období po jarních prázdninách (11.2.-18.2.2019) a otevřeny budou pouze týden.

 

Metodika rovných příležitostí

Pro práci skupiny Rovné příležitosti je dána ze strany MŠMT metodika, kterou je potřeba dodržet. Pan Olah představil rámcově metodiku a byla prodiskutována různá úskalí, jež s sebou přináší.

 

Workshop k rovným příležitostem

Byly prodiskutovány možnosti realizace workshopu. Částečně bude nahrazen realizací dotazníkového šetření ve školách, včetně dotazníku pro rodiče, asistenty, vychovatele, rodiče. Pokusíme se o komparaci údajů ze základních škol a speciálních škol.

 

Platforma pro spolupráci NNO, škol a dalších institucí

Je potřeba uspořádat několik setkání například s poskytovateli sociálních služeb. Byl vznesen požadavek na zastoupení vedoucích organizací. V úvahu přicházejí i počáteční individuální schůzky. Budou nadefinovány příkladové situace ze strany pedagogů.

 

Časové možnosti členů pro jednání pracovní skupiny.

Vzhledem k velikosti území pro plánování, které je potřeba pokrýt může dojít i k tomu, že jedna skupina proběhne v Žatci, druhá v Podbořanech. Za přenos informací bude zodpovědný pan Olah, který je koordinátorem plánování MAP2. V Podbořanech preferují spíše pozdější čas pro jednání. Je možné využít zasedací místnost MAS Vladař v Podbořanech.

 

Požadavky na pomůcky, semináře, exkurze

Odkaz je nestále platný a lze jej vyplňovat. Je možné zasílat požadavky i panu Olahovi na email.

 

Strategické plánování

Pan Olah představil harmonogram dalších skupin a kroků pro revizi dokumentu MAP.

 

 

Další skupina proběhne v terminu 6.2.2019 od 14:00 hodin.

 

Úkoly:

Olah – Připraví návrhy otázek pro dotazníkové šetření

          - Pošle členům pracovní skupiny swot analýzu

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 14.12.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)