Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. st. ZŠ 25.10.2017

28.10.2017:
Seminář Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ proběhl ve středu 25. října od 15h v ZŠ Kryry. Lektoruje Taťána Mutinová.

 

Seminář navazoval na úvodní seminář k metodice Hejného uspořádaný v rámci MAP ORP Podbořany v květnu 2017. Na tomto semináři pedagogové projevili hlubší zájem o výše uvedenou metodu a chtěli blíže poznat matematická prostředí, ve kterých se při výuce metody Hejného pedagog i žáci pohybují.

Lektorka sama byla pedagožkou, která dle metody Hejného vyučuje a která je akreditovanou lektorkou institutu H-MAT, takže veškeré metody a pomůcky, které učitelka na semináři prezentovala, sama ve výuce využívá.

Na úvod semináře lektorka pustila přítomným videonahrávku z běžné hodiny, aby se mohli podívat, jak výuka dle Hejného vypadá v praxi. Nad videem potom přítomní diskutovali, především se řešila otázka hlučnosti třídy (jak ji zvládá pedagog, jak se dokáží soustředit sami žáci, jak hluk zvládají okolní třídy), dále otázka toho, jak pedagog zajistí, aby se do řešení úlohy zapojily všechny děti, tedy i ty méně průbojné, méně zdatné, a nakonec otázka toho, jak pedagog hodnotí úspěšnost žáka v daném tématu, cvičení.  na úvod semináře představila sebe a školu, ve které učí. Pedagogové se tak měli možnost seznámit s tím, že v Hejného metodě je učitel především průvodce, že dítě je schopné se učit i v relativně hlučném prostředí, že dítě se učí i pouhým pozorováním práce ostatních a že u Hejného metody je prostě nezbytné smířit se s určitou hladinou hluku.

Po krátké diskusi k průběhu hodin matematiky dle metody Hejného pak lektorka přešla k prezentaci jednotlivých matematických prostředí a pomůcek v nich používaných.

Blíže jsme se seznámili se sémantickým prostředím (krokování, schody, autobus), dále jsme si vyzkoušeli prostředí parkety (2 D geometire) prostředím dlaždic, se stovkovou tabulí a barevnými trojicemi (strukturální prostředí) a pro práci s daty jsme si vyzkoušeli prostředí autobusových linek.

Lektorka nám také představila dostupné webové stránky s informacemi o pomůckách H-MAT a o vhodných učebnicích. Ze strany pedagogů byl o metodu velký zájem, na základě semináře došlo i k objednání některých pomůcek k testování,

Zapsala:

Zdenka Lněníčková

Výkonný manažer projektu

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.10.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)