Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

seminář Jak vytvořit inkluzivní prostředí ve třídě aneb Montessori ve výuce 22.11.2017

25.11.2017:
Seminář Jak vytvořit inkluzivní prostředí ve třídě byl pořádaný ve středu 22. 11. od 15 h do 17:30 h v ZŠ Husova 276, Podbořany. Lektorovala: Jana Udatná, MŠ a ZŠ Montessori Slaný.

 

Seminář vedla zkušená odbornice v tématice Montessori metody, ředitelka Montessori školy ve Slaném Jana Udatná. Seminář byl koncipován jako ukázkový pro seznámení místních aktérů ve vzdělávání s Montessori přístupem ke vzdělávání dětí na 1. stupni základní školy.

V úvodu lektorka přítomným pustila krátký záznam z práce dvacetičlenné třídy v jejich škole. Následně vysvětlila, jaká pravidla se ve třídě dodržují – např. respekt k druhému. Dále seznámila účastníky s cíli, kam směřuje vzdělávání dětí podle Montessori. Cílem je především samostatnost dítěte ve všech myslitelných smyslech tohoto slova.

Zbytek semináře se lektorka věnovala představení vybraného vzorku Montessori pomůcek, jejich využití v konvenční hodině, prezentaci zkušeností z vlastní výuky a dalších souvisejících informací, např. možnost sehnání pomůcek, jejich nákladovosti apod.

Zájem ze strany přítomných účastníků semináře byl velký, projevili potřebu některé pomůcky si ve výuce vyzkoušet a aplikovat některé z metod výuky Montessori v konvenční výuce.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 25.11.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)