Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: Software TS Němčina 5 pro školáky od firmy PACHNER

28.6.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze od paní Mgr. Jany Honzátkové.

 

   Poslední měsíc školního roku je náročný z hlediska časové náročnosti. Je nutné zvládnout naplánované učivo vycházející z příslušných tematických plánů, což nebývá v tuto dobu lehkým úkolem. V tuto dobu jsou pořádány různé dětské akce, výlety a exkurze a je nutné klasifikaci uzavírat dříve. Pro tento měsíc jsem si tedy zvolila práci s pomůckou tak, abych zvládla požadované učivo a žáci si mohli zopakovat, popř. i naučit, slovní zásobu k tématům, které se prolínaly učivem během celého školního roku.

   Děti pracovaly už většinou samostatně, protože ovládání programu v sekci Tematické okruhy je návodné a uživatelsky nenáročné. Problémem byla častější neznalost slovní zásoby, která vycházela z použitých učebních materiálů v programu.  Vzhledem k časovým možnostem tohoto měsíce si nejsem jista, že tyto poznatky byly dostatečně ukotveny, každopádně tuto činnost nehodnotím záporně. I tak došlo k rozšíření slovní zásoby v daných oblastech a děti práce na počítači s programem bavila. Je ale evidentní, že je potřeba s programem pracovat opakovaně, což není, vzhledem k omezené časové dotaci předmětu, možné. Pomůcku jsem zvolila jako doplněk výuky, není možné, a ani žádoucí, pracovat jen s jedním zdrojem. Toto doplnění komplikuje nesoulad s aplikovanými učebními materiály.

Přílohy :

Článek vyšel : 28.6.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)