Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z workshopu na téma „Genetika ve výuce na základní škole"

28.5.2019:
Workshop se konal v pondělí 20. 5. 19 v 15,30 hod na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Lektorka - Mgr. et Mgr. Markéta Machová

 

V úvodu semináře seznámila lektorka přítomné pedagožky s teoretickým pozadím genetiky a přiblížila stěžejní oblasti, kterým by měla být v rámci výuky věnována pozornost. Přitom připomněla, že méně někdy znamená více a že je třeba tuto poměrně náročnou problematiku dětem přiblížit zejména formou atraktivní a pro žáky pochopitelné metafory a podložit příklady z praxe. Pojmout ji jako hru znamená motivovat žáky a probudit v nich zájem o téma, které je jinak podle jejich názoru zbytečné, nic jim neříká a se kterým se podle nich nikde nesetkají.

Účastnicím byly představeny konkrétní příklady aktivit a úloh zaměřených na řešenou problematiku, které si mohly samy prakticky vyzkoušet. Například měly příležitost extrahovat DNA z banánu atd. Obdržely několik ukázek praktických materiálů a odkaz na pracovní listy, obrázky atd.

https://drive.google.com/open?id=1nvLQTmRSNexSsDWSzlqmzWge4k0j_0hT

Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, účastníci ocenili vstřícný a osobitý přístup přednášející, formu, jakou se jim pokusila přiblížit téma genetiky, které je mnohdy vnímáno jako náročné i z pohledu učitele. Seminář hodnotily jako motivující, inspirující a pro jejich vlastní praxi velmi přínosný.

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.5.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)