Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Řídícího výboru MAP2 11.12.2019

17.12.2019:
Setkání Řídícího výboru MAP2 se uskutečnilo 11.12.2019 od 15:00 ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci.

 

Program jednání:

  1. Informace o projektu MAP2 – první rok realizace
  2. Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
  3. Různé

 

 

  1. Zahájení jednání / Informace o projektu MAP2 – první krok realizace

Pan Olah, koordinátor plánování projektu MAP2, přivítal přítomné členy a zahájil jednání Řídícího výboru MAP2. Představil přítomným členům ŘV a hostům program jednání ŘV. Pan Olah představil souhrnné informace o prvním roce realizace projektu.

 

 

  1. Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách

Pan Olah představil aktualizovaný dokument Strategický rámec a Dohodu o investičních prioritách a informoval přítomné členy a hosty ŘV o postupu aktualizace. Vzhledem k tomu, že ŘV není usnášeníschopný, bude vyhlášeno hlasování per rollam. Ředitel MAS Vladař, o. p. s. zdůraznil, že v případě podávání žádosti do IROP je nutné mít svůj záměr zanesený v SR a v Dohodě o investičních prioritách. Představil aktuální výzvy IROP.

 

  1. Různé

Pan starosta obce Staňkovice představil svůj záměr navýšení kapacit školy a mateřské školky a informoval ostatní členy ŘV o problémech se spádovostí obce a škol při přestupech žáků na druhý stupeň škol.

 

            

 

 

  1. Různé

 

 

Přílohy:

  1. Prezenční listina
  2. Prezentace projektu MAP2 – první rok realizace

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 17.12.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)