Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Žatec Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 23.1 2019

24.1.2019:
Setkání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita se konalo dne 23.1. od 15:00 na MŠ, Bratří Čapků 2775, Žatec.

 

Dotazníkové šetření

Je povinné, vyplývá z postupů MAP2. Jsou připraveny elektronické dotazníky, které budou rozeslány pod internetovým odkazem. Vyplnění dotazníků nezabere více jak 15 minut.

 

Po dohodě se členy pracovní skupiny budou dotazníky rozeslány v období po jarních prázdninách (11.2.-18.2.2019) a otevřeny budou pouze týden. --> Dohoda o intervalu dvou týdnů.

 

Časové možnosti členů pro jednání pracovní skupiny.

Vzhledem k velikosti území pro plánování, které je potřeba pokrýt může dojít i k tomu, že jedna skupina proběhne v Žatci, druhá v Podbořanech. Za přenos informací bude zodpovědný pan Olah, který je koordinátorem plánování MAP2. V Podbořanech preferují spíše pozdější čas pro jednání. Je možné využít zasedací místnost MAS Vladař v Podbořanech.

 

 

Požadavky na pomůcky, semináře, exkurze

Odkaz je neustále platný a lze jej vyplňovat. Je možné zasílat požadavky i panu Olahovi na email.

 

Strategické plánování

Pan Olah představil harmonogram dalších skupin a kroků pro revizi dokumentu MAP.

 

Vzdělávání na pracovní skupině - tzv. malé vzdělávání

Je možné představit nějakou zajímavou aktivitu, pomůcku, metodu ostatním kolegům na pracovní skupině. K tomu je možné čerpat prostředky v rámci DPP, cca 250 Kč/hodinu

Je možné si tak zamluvit jednání pracovní skupinu za tímto účelem

 

Vzdělávání pedagogů - tzv. velké vzdělávání

Opět je možné pořádat vzdělávání pedagogů 

Objednávat v režimu - krátká anotace, lektor, částka – vše hrazeno z projektu MAP2

Je možné psát návrhy na vzdělávání na email alexander.olah@vladar.cz, časem bude kolega či kolegyně, která tuto aktivitu povede.

V MAP1 máme jako jeden z cílů vzdělávání pedagogů

 

Exkurze:

 

Z projektu lze hradit exkurze. Zatím možnost cca 1 exkurze na 1 školu. Anotace opět na email pana Olaha, později kolegyni, která aktivitu povede.

kdy a kolik bude dětí a kolik bude stát vstupné

 

 

Pomůcky:

Opět je možné nakupovat pomůcky k testování

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.1.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)