Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ 24.10.2019

5.11.2019:
Setkání pracovní skupiny Polytechnika se konalo dne 24.10.2019 od 14:30 na ZŠ Žatec, nám. 28. října.

 

Projekt „ Akvárko“
Děti se starají o akvárium. Krmení rybiček, pořízení kytiček, čišťění vody, …
Možnost realizace , školy zjistí, zda-li bude zájem o tento projekt.
Pomůcky

Realizuje se nákup pomůcek. Školy by chtěly seznam, ze kterého bude možné
vyčíst, na jaké pomůcky mají nárok a které jsou dostupné.

.

MAP2 Podbořansko–Žatecko,reg. č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513

MAS VLADAŘ o.p.s.,IČ: 264 04 818
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
Kancelář: Masarykovo nám. 22, 441 01 Podbořany
web: www.vladar.cz
Na začátku prosince proběhne řídící výbor – skupina pro financování
- informace a možnost zodpovězení otázek
- návrhy

.

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

.
Termín dalšího setkání zatím nebyl stanoven. Předběžný termín v lednu 2020.

.Zapsala: Ivana Kvasničková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.11.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)