Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro financování 14.10.2019

5.11.2019:
Setkání pracovní skupiny pro financování ( projekt MAP2 Podbořansko-Žatecko) se konalo 14.10.2019 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci.

 

Zřízení pracovní skupiny
Je povinné, vyplývá z postupů MAP2. Smyslem PS by mělo být hledání zdrojů financování pro potřeby
škol.
Aktualizace SR + dohody
Pan Olah představil ve zkratce důvody pro strategické plánování a vytvoření SR. Zmínil, že
v současné době jsou investiční záměry škol aktualizované a navazují na aktuální výzvy.
IROP
Paní Nipauerová probrala možnosti financování. V současné době mají některé školy projekty ve
stavu hodnocení.
Šablony
Pan Šebesta mluvil o Šablonách II, které probíhají a nabídl možnost administrace či rady.
Erasmus+
Konzultantky z programu Erasmus+ představily možnosti, které se nabízí – platforma pro online
spolupráci škol (eTwinning) a možnosti zahraniční spolupráce, podporované jsou aktivity MŠ, ZŠ, SŠ.
Finanční podpora vzdělávání pedagogů, mezinárodní spolupráce škol.
Různé aktivity:
mobility osob – všichni zaměstnanci MŠ, ZŠ, SŠ, cílem vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků,
mohou být kurzy, školení, stáže na partnerské škole, žádat může škola či konsorcium /obec,
zřizovatel, více škol/, jedna mobilita je na min 2 dny a max na 2 měsíce, spojeno s Evropským plánem
rozvoje /obsahuje popis aktuálního stavu, potřeb a plán rozvoje v horizontu 2-5 let, je součástí žádosti/
projekty spolupráce - školy a instituce zabývající se vzděláváním, cílem je práce na společném
tématu, sdílení zkušeností a tvorba společného výstupu, součástí jsou výjezdy žáků do zahraničí, trvat
může 12-24 měsíců, v případě dlouhodobé mobility až 36 měsíců, 2-6 zapojených škol, 16 500 Ero na
školu na rok
vzdělávací aktivity – krátko a dlouhodobé výměnné pobyty žáků, krátko a dlouhodobá společná
školení pracovníků, lze se zúčastnit i mezinárodních školení a konferencí, seminářů
eTwinning – online prostředí, kde je přihlášen pedagog, školy z různých zemí realizují vzdělávací
aktivitu na dálku společně s podporou digitálních technologií, 3700 zapojených škol dosud.
Dotazy ohledně financování zodpovídány v průběhu jednání.

 


Zapsala: Sylvie Jarošová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.11.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)