Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Matematická a digitální gramotnost 3.6.2019

4.6.2019:
Jednání PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách se konalo 3.6.2019 od 16:15 na ZŠ v Žatci, Komenského alej, 2. patro, učebna CJ

 

První rok realizace projektu

Na setkání pracovní skupiny bylo shrnuto vše, co se za první rok projektu událo. Probrány byly výstupy z jednotlivých pracovních skupin a vyplňovaných dotazníků, požadavky na vzdělávací aktivity.

 

Řídící výbor

Účastníci setkání pracovní skupiny byli pozváni na setkání řídícího výboru, které se bude konat 10.6.2019 od 15:30 na Městském úřadu v Žatci ve Velké zasedací síni. Tématem setkání bude krom aktualizace Strategického rámce a Dohody o investičních prioritách i odsouhlasení navrhovaných vzdělávacích seminářů (Kritické myšlení a Feuersteinova metoda), jež jsou finančně náročnější a je tedy dobré, aby byla odhlasována potřebnost těchto vzdělávacích aktivit v území. Zároveň byly účastníci pracovní skupiny pozváni i na setkání pracovní skupiny pro financování, které bude následovat hned po jednání řídícího výboru a bude se týkat zejména informací o výzvách z MAS Vladař a PRV.

 

Pomůcky, semináře, exkurze

Zmíněna byla opětovně důležitost toho, aby všechny požadavky na vzdělávací aktivity, nákupy pomůcek a exkurze byly přes odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3gTy_S8lHvYXpMC7Efq1KOwEtu5rS0Ik-UsCHpC2n3RLvA/viewform

 

Členové skupiny navrhují, aby byly na každé schůzce pracovní skupiny prezentovány aktuální výstupy z dotazníku tak, aby bylo možné na ně reagovat a řešit jejich potřebnost.

 

Byly řešeny otázky týkající se vzdělávání. Paní Gellnerová zmínila letní školu s iPady, na kterou se chystá a kde by mělo být ještě několik volných míst. Existuje mnoho skvělých aplikací, děti je velmi rády využívají ve výuce. Některé aplikace lze použít i pro notebook, jiné jsou pouze pro iPad. Paní Gellnerová popisovala své dobré zkušenosti týkající se iPadů ve výuce, zmínila několik webových stránek (quizlet – lze vytvořit různá témata, obsahuje poslech, procvičování, diktáty, online hry, i-sen – zkušenosti s iPady ve speciálním školství, eslprintables.com, liveworksheets.com – lze vytvořit vlastní interaktivní pracovní listy), existuje spoustu dostupných návodů a nápadů, aplikací, které lze využívat. Mluvila i o tom, že v angličtině je mnoho aplikací např. pro výuku matematiky.

 

Hejného metoda – diskutováno, zda je potřebné vzdělávání v této oblasti. Vesnické MŠ a ZŠ obvykle využívají Hejného metodu (problém návaznosti při přechodu z 1. stupně na 2.). V MŠ velmi dobré výsledky, využívá se jen  některých prvků). Z výsledků testování ČŠI plyne, že je jedno, která metoda je ve výuce využívána a že výuka dle prof. Hejného nemá vliv na budoucí úspěšnost dětí a lepší výsledky v testech.

 

V Praze existují digikroužky, kde se děti učí pracovat s technikou. Je otázkou, jak jim pomůže zapůjčení př. BeeBotů na krátký časový úsek, kdy se s nimi seznámí, ale už je nebudou pravidelně využívat.

V neziskovém spolku Budík je kroužek programování Baltík -> vhodné pro děti do škol?

Požadavek z jednání PS: dát dohromady seznam využitelných a kvalitních aplikací a webových stránek

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 4.6.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)