Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Matematická a digitální gramotnost 15.1.2019

18.1.2019:
Setkání pracovní skupiny Matematická a digitální gramotnost se konalo dne 15.1. od 15:30 na ZŠ v Žatci, Petra Bezruče 2000.

 

Úvodem koordinátor plánování představil v krátkosti projekt MAP2, harmonogram projektu a strategické plánování.  Členům pracovní skupiny bude zaslána SWOT analýza k revizi, na příští pracovní skupině bude rozebrána a aktualizována.

Dále koordinátor plánování vysvětlit systém odměn pro členy pracovních skupin (placen pouze leader, ostatní členové ne, placeno lektorné – pokud si člen PS připraví prezentaci či seznámí skupinu s něčím, případně bude sdílet dobrou praxi – lze vykázat a proplatit).

Koordinátor vysvětlit možnost exkurzí a to, jak by vše mělo v praxi probíhat. Dále vysvětlil potřebu plánování na škole (co bude nutné v rámci šetření zjistit – obecné věci o škole, co se daří a nedaří, co je potřeba, kontaktní osoba za školu – placená pozice).

Dále koordinátor plánování představil dotazníkové šetření a dotazníky určené pro pedagogy a ředitele škol. V rámci diskuze byla vybrána jako nejvhodnější termín pro zaslání dotazníků polovina února s tím, že na vyplnění bude 14 dní.

V rámci diskuze zmiňovány možnosti exkurzí a vzdělávání pedagogů.

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Termín dalšího setkání: 12.3. 2019 od 15:30 na ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 18.1.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)