Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Čtenářská gramotnost 6.2.2020

13.2.2020:
Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se konalo dne 6.2.2020 od 14:00 ZŠ v Žatci, Petra Bezruče 2000.

 

Vzdělávací semináře:

Úvodem setkání byly probrány podněty ze škol, které se týkaly možných vzdělávacích aktivit. Výsledkem diskuse bylo, že o semináře  Syndrom vyhoření, Základní práce s OMJ, Práce s nadanými dětmi je na této pracovní skupiny největší zájem. Zároveň by bylo dobré sdílet nápady pro vzdělávání kariérových poradců, pro rodiče.

 

Pomůcky

Vysvětleny byly podmínky nákupu pomůcek a jejich zapůjčování, zároveň je emailem zasílán přehled zakoupených pomůcek a jejich zapůjčení. O všem je též pravidelně informován řídící výbor.

Zájem byl zejména o nákup sady knih, které by si školy v rámci území mohly zapůjčit. Školy doplní seznam vhodných knih k zakoupení.

 

Exkurze

Vysvětleny možnosti exkurzí (pro žáky, lze i pro pedagogy, vybraná exkurze schválena vedením školy, opět informován řídící výbor). Návrhy na exkurze se týkají i kariérových poradců.

 

Na setkání PS byla znovu otevřena možnost seznámit ostatní členy PS s nějakým tématem, které by mohlo být pro ostatní inspirující - ať už se jedná o způsob výuky, téma semináře, kterého se někdo zúčastnil, možností je spousta. Tyto příspěvky je možné finančně podpořit formou DPP. Byla domluvena prezentace s pí. Havrdovou z G a SOŠ Podbořany. Ta zároveň nabídla i zapůjčení pomůcky Hmatová stěna (zakoupena v projektu MAP I).

 

SWOT analýza

Byla probrána a připomínkována SWOT analýza. Bude zaslána spolu se zápisem z jednání pracovní skupiny. Každý ji může připomínkovat emailem, případně na dalším setkání pracovní skupiny.

 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

 

 

Termín dalšího setkání: 5.3.2020 od 14:00 hodin ve škole P. Bezruče, Žatec

 


 

.Zapsala: Sylvie Jarošová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 13.2.2020, počet zobrazení : ( tento měsíc)