Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Cizí jazyk 9.4.2019

10.4.2019:
Setkání pracovní skupiny Cizí jazyk se konalo dne 9.4. od 14:00 na Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny.

 

Řídící výbor

Účastníci setkání pracovní skupiny byli pozváni na setkání řídícího výboru, které se bude konat začátkem června, přesné datum bude ještě upřesněno. Tématem setkání bude krom aktualizace Strategického rámce a Dohody o investičních prioritách i odsouhlasení navrhovaných vzdělávacích seminářů (Kritické myšlení a Feuersteinova metoda), jež jsou finančně náročnější a je tedy dobré, aby byla odhlasována potřebnost těchto vzdělávacích aktivit v území. Zároveň byly účastníci pracovní skupiny pozváni i na setkání pracovní skupiny pro financování, které bude následovat hned po jednání řídícího výboru a bude se týkat zejména informací o výzvách z MAS Vladař a PRV.

 

Pomůcky, semináře, exkurze

Zmíněna byla opětovně důležitost toho, aby všechny požadavky na vzdělávací aktivity, nákupy pomůcek a exkurze byly přes odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3gTy_S8lHvYXpMC7Efq1KOwEtu5rS0Ik-UsCHpC2n3RLvA/viewform

 

Členové skupiny navrhují, aby byly na každé schůzce pracovní skupiny prezentovány aktuální výstupy z dotazníku tak, aby bylo možné na ně reagovat a řešit jejich potřebnost.

 

Plánování na školách

 

Za každou školu zpracujeme reflexi potřeb, která je vyžadována MŠMT. Bude nutné vyplnit k tomu dotazník, za což si dotyčný člověk vykáže odpracované hodiny. Škola bude vyplňovat, v čem je úspěšná a v čem se potřebuje zlepšit. Dotazník bude rozesílán po dohodě s jednotlivými školami.

 

 

Sběr dat – Rovné příležitosti

 

Tato aktivita je povinná. Podrobnosti budou opět dojednány s jednotlivými školami.

 

V průběhu setkání pracovní skupiny byly zodpovídány dotazy týkající se nákupu pomůcek a exkurzí. Paní Gellnerová by měla zájem o výkladové dětské slovníky od Oxford University Press, Speaking Cards.

Paní Gellnerová zdůrazňuje význam využití iPadů ve výuce (má velmi dobré zkušenosti s různými aplikacemi, které využívá, je ochotná eventuálně uspořádat seminář pro ostatní, kde by kolegy seznámila s využitím aplikací – př. Quizlet, Action Bound).

Přílohy :

Článek vyšel : 10.4.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)