Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis a zhodnocení exkurze do Království železnic Praha 24.2.2020

3.3.2020:
Exkurze se konala 24.2.2020 a zúčastnili se jí žáci a pedagogové ze ZŠ TGM Podbořany a
Renata Adámková z MAS Vladař.

 

Exkurze do Království železnic vzešla z podnětu ZŠ TGM
v Podbořanech. Původně plánovaná exkurze na Letiště Václava Havla
byla na poslední chvíli zrušena kvůli současné situaci a nahrazena tímto,
neméně zajímavým cílem. Díky ní došlo k posílení oblasti čtenářské a
matematické gramotnosti, polytechniky, kariérového poradenství a
rovných příležitostí. Zúčastnili se jí pedagogové a žáci 8. a 9. ročníků.
Expozice je velmi rozsáhlá, najdeme zde stovky metrů kolejí, desítky
modelů vlaků a krásně zpracované celé oblasti Čech (zatím Ústecký,
Karlovarský, Plzeňský, Středočeský i Liberecký kraj, Praha) v rámci
miniaturní krajiny, kde nechybí tisíce postaviček, které zde žijí své malé
životy a díky nimž ožívají příběhy z kolejišť. Také pravidelně dochází ke
střídání dne a noci. Vlaky i auta si dokonce dávají přednost na
křižovatkách a zastavují na semaforech.
Žáci dostali pracovní listy, díky kterým nejen procvičovali čtenářskou a
matematickou gramotnost, ale také se dozvěděli spoustu zajímavých
informací z oblasti kariérového poradenství i vlastivědy. Hledali např.
určitá místa v krajině, či konkrétní postavy, zodpovídali znalostní otázky,
počítali různé příklady a dávali dohromady konečnou tajenku.
Kromě toho měli možnost si zkusit simulátory dopravních prostředků –
tramvaje, autobusu i vlaku. Mohli si zvolit konkrétní trať, ovládat světla,
dveře, výstražná zařízení.
Dalšími navštívenými expozicemi byly výstavy lepených modelů aut,
letadel, lodí, modelů staveb, Igráčků, starých domečků pro panenky,
dřevěných stavebnic a mnoho dalších.
Všichni, včetně dospělých, si tuto exkurzi velmi užili, interaktivnost celé
expozice je velmi nadchla. Ocenili spoustu nových informací a užili si
hodně zábavy. Navíc i děti ze sociálně slabších rodin se tak mohly dostat
do míst, kam by se jinak nedostaly.

Zapsala: Renata Adámková

 

Zhodnocení:

Dne 24. 2. 2020 se žáci 8. A a 9. třídy ZŠ TGM Podbořany zúčastnili exkurze do Království železnic v Praze. Smyslem exkurze bylo, ukázat a přiblížit žákům podněty a další možnosti při budoucí volbě jejich povolání. Zároveň bylo snahou, přiblížit žákům práci, možnosti a prostředky zaměstnanců jednoho z nejrozšířenějších oborů z hlediska počtu zaměstnanců. Cílem bylo také ukázat vývoj dopravy, rozvoj moderní techniky, užívané v železniční a nákladní dopravě. Jedním z nejdůležitějších záměrů byla také snaha překlenout značný nedostatek informací o možnostech využívání této dopravy z hlediska pohodlnosti, dostupnosti i komfortnosti, např. oproti nejběžnějšímu způsobu – automobilní přepravě. Základem aktivity byla prohlídka areálu a expozic v kombinaci s užitím pracovního listu, obsahově zaměřeným s jednotlivými částmi prohlídky. Témata: ? Funkce a činnost výpravčího ? Činnost a úkoly hasiče Správy železnic ? Činnost a úkoly defektoskopisty ? Činnost a úkoly řidiče drážního hnacího vozidla ? Činnost a úkoly traťového dělníka Jednotlivá témata byla uvedena krátkým popisem činnosti a úkolů jednotlivých zaměstnanců, následoval výběr správné možnosti ze tří. Správné odpovědi pomohly doplnit závěrečnou tajenku. Struktura a organizace prohlídky při práci s pracovním listem přispěly k rozvoji kompetencí žáka zejména při řešení problémů, rozvoji pozornosti, kooperativních schopností, vyhodnocování informací. Při následné diskuzi v hodině pracovních činností na naší škole byla oceněna zejména pestrost nabídky, funkčnost pohybujících se systému modelů i estetičnost celého komplexu. Vítanou nabídkou byla i možnost pobytu v částech vozidel, zejména v prostoru řidiče železničního vagonu a tramvaje. V jednotlivých momentech se objevila i možnost a připravenost žáků s nasměrováním do profesí, spjatých s touto oblastí. Celkově je exkurze hodnocena žáky i pedagogy jako velice přínosná, podnětná a zajímavá.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 3.3.2020, počet zobrazení : ( tento měsíc)