Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Workshop robotiky 8.10.2019

11.10.2019:
Workshop robotiky se konal dne 8.10.2019 od 13 do 16 hod. v prostorách Staré papírny v Žatci, Volyňských Čechů 733.

 

Vzhledem k poptávce škol po pomůckách z oblasti robotiky jsme zařadili
tento seminář, který měl interaktivní formou všechny zúčastněné
informovat nejen o nabídce robotů na trhu a jejich specifikaci, ale také
jim umožnit si je přímo vyzkoušet.
Lukáš Janků, Education Manager ze společnosti Moravia Consulting,
vzal pro tuto příležitost všechny možné roboty a zároveň i tiskové
materiály pro každého účastníka.
Nejednalo se tedy pouze o sumarizaci toho, co je možné dnes sehnat na
trhu a pro jakou věkovou skupinou či typ výuky se to hodí, ale vše bylo
možné hned vyzkoušet.
Tímto způsobem byly představeny Bee-boty, které se již hodí pro děti od
3 do 7 let a svou jednoduchou konstrukcí jsou vynikajícím nástrojem pro
výuku ovládání, směrových pokynů a programování. Jejich využití je
široké, záleží na stupni pokročilosti. Dají se využít jak v matematice, tak
v environmentální výuce či výuce jazyka.
Další byly Blu-Boty. Jsou určeny také pro děti od 3 let, jejich výhodou je
průhledný kryt, díky kterému děti mohou vidět i elektroniku uvnitř robota.
Dají se navíc připojit k tabletu nebo počítači. Využití je opět v oblasti
matematiky, environmentální výuky či výuky jazyka – dle pokročilosti.
Pro-boty – již pokročilejší roboti, které lze ovládat pokročilejšími způsoby.
Jsou určeny pro děti ve věku 7-11 let. Mohou fungovat samostatně, či se
dají připojit pomocí softwaru k PC. Oblasti využití – matematika,
informatika, zeměpis, výuka jazyka – dle stupně pokročilosti.
InO-boty – určeny pro děti od 7 let, speciálně navrženy proto, aby žáci
získali z výuky programování co nejvíc. Mají širokou škálu vstupů a
výstupů- žáci tedy mohou vytvářet stále složitější programy. Oblasti
využití – matematika, informatika, zeměpis, výuka jazyka – dle stupně
pokročilosti.
Dále pro zajímavost byli představeni i další roboti – Dot, Dash i Cue. To
jsou již roboti, kteří jsou vybaveni celou řadou senzorů a pokročilými
funkcemi, určené pro starší děti a pro složitější programování.
Zároveň probíhala diskuze i ohledně 3D tisku a možnostech využití ve
výuce. Zájemci mohli přímo naživo vidět 3D tisk a zároveň se ptát na
cokoli, co je zajímalo.
Celý workshop byl velmi podnětný, zajímavý a interaktivní. Účastníci byli
nadšeni možnostmi toho, co se dá v rámci výuky využívat a zároveň byli
spokojeni, že se touto cestou mohli seznámit s roboty naživo. Bylo to
zároveň podnětné i vzhledem k plánování budoucích nákupů pomůcek.

Zapsala: Renata Adámková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.10.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)