Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Setkání poskytovatelů sociálních a volnočasových služeb se zástupci MŠ a ZŠ – platforma pro spolupráci s neziskovými organizacemi 26.11.2019

3.12.2019:
Dne 26.11.2019 se od 13:00 hod konalo setkání poskytovatelů sociálních a volnočasových služeb se zástupci MŠ a ZŠ – platforma pro spolupráci s neziskovými organizacemi. Setkání probíhalo v prostorách Papírny Žatec.

 

Toto setkání bylo zorganizováno organizací MAS Vladař, o.p.s. v rámci
projektu MAP II Podbořansko-Žatecko. Důvodem byla snaha reagovat
na potřeby pedagogů z předešlého i aktuálního projektu. Cílem bylo
seznámit zástupce škol se službami organizací, které poskytují sociální a
související služby na území ORP Žatec a Podbořany. Bylo potřeba
zaktivovat platformu, v rámci které obě strany spolupracují, dochází ke
vzájemnému setkávání, řešení problémů, sdílení metodiky postupů
v jednotlivých případech, k síťování v rámci celého regionu, k propojení
oblasti školství a psychosociálních služeb.
V prostorách Staré papírny v Žatci se sešla velká většina zástupců
neziskových organizací z regionu, kteří se snažili představit zástupcům
škol formou prezentací i tiskových materiálů služby i aktivity, které
nabízejí. Průběžně se aktivně diskutovalo, pokud vyvstala jakákoli
otázka, byla v podstatě hned zodpovězena. Prostor pro prezentace
služeb byl široký, nezapomnělo se ani na příklady z praxe, kdy na
konkrétních případech bylo demonstrováno, jak v takových situacích
postupovat.
Z reakcí zúčastněných bylo zřejmé, že oceňují takovou možnost
setkávání, došlo i k navázání nových kontaktů. Bylo domluveno, že
veškeré prezentace budou zaslány na jednotlivé školy, aby získaly
ucelené informace i kontakty.
Z evaluačních dotazníků také vyplynula naprostá spokojenost zástupců
škol s takovým formátem setkávání a zároveň snaha o pokračování v
realizaci těch následujících.

Zapsala: Renata Adámková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 3.12.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)