Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Setkání Partnerství MAP2 22.11.2018

23.11.2018:
Setkání se uskutečnilo v přednáškovém sále Muzea Papírny v Žatci, dne 22.11.2018 od 15:00 hodin.

 

Úvodem promluvil ředitel MAS Vladař, Ing. Ryšavý, představil projekt a vysvětlil
složení a funkci pracovních skupin.
Dále koordinátor plánování a PS, Bc. Olah, vysvětlil, čemu se věnovaly pracovní
skupiny v předchozím projektu MAP1, představil sloučená ORP, cílové skupiny
projektu, realizační tým a význam řídícího výboru. Dále představil náplň práce
pracovních skupin s důrazem na jejich složení, plánování na školách, důležitost
zpětné vazby týkající se výstupů z projektu. Dále byl představen harmonogram prací
projektu.
Diskuze probíhala během celého setkání, byly zodpovězeny otázky týkající se
možností financování pomůcek a vzdělávacích aktivit, placení členů pracovních
skupin a náplně práce pracovních skupin. Mezi dotazy zazněla i otázka na placení
členů pracovních skupin, bylo vysvětleno, že placeným členem bude pouze vedoucí
pracovní skupiny, ostatní členové mohou být odměněni jako lektoři v případě, že si
pro pracovní skupinu připraví přednášku či představí nějaké téma. Dále bylo
vysvětleno, že projekt je teprve ve stádiu hodnocení a první platby jsou očekávány
v únoru, takže hradit nákupy pomůcek, exkurze a vzdělávání bude možné až na jaře.
Zmíněn byl kontakt na paní Nipauerovou, manažerku IROP projektů, na kterou je
možné se obracet (email andrea.nipauerova@vladar.cz, telefon 724 168 451).
Celé setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo účastníky hodnoceno jako
podnětné. 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 23.11.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)