Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Setkání odborné platformy pro spolupráci pedagogů přírodovědných oborů 6.12.2019

17.12.2019:
Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo
ve čtvrtek 06. 12. 2019 od 15,30 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

PLATFORMA UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání na základních školách

Přednášející:
Mgr. Ing. Silvie Svobodová
Anotace metodického setkání

 • DIDAKTIKA VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH – nové trendy v oblasti forem vyučování a aktivizačních metod
 • BOV
 • Problémové a projektové vyučování
 • Aplikace mezipředmětových vztahů
 • DVPP
 • Diskuse
 • HODNOCENÍ – sumativní a formativní
 • Rozdíly, výhody a nevýhody
 • Příklady dobré praxe
 • PREZENTACE EXKURZÍ, AKCÍ A PROJEKTŮ
 • Přírodopisné exkurze v Podkrušnohorském zooparku Chomutov (nabídka vzdělávacích programů) – např. adopce zvířete
 • Exkurze v rámci IKAP – IQLandia Liberec, Techmania Plzeň
 • Projekt 72 hodin
 • Environmentální projekty zaměřené na lokální problémy
 • Diskuse
 • POLYTECHNICKÝ KROUŽEK v roce 2020
 • Nový lektor, prostory a náplň
 • Konzultace a doplnění návrhu vzdělávacích seminářů, workshopů a exkurzí na základě zjišťovaných preferencí z jednotlivých škol – plány na rok 2020
 • Plán a program metodických setkání v roce 2020
 • Závěrečná diskuse účastníků

Závěr
Metodické setkání hodnotili účastníci velmi pozitivně jako inspirativní, motivující a
smysluplné. Projevili zájem o aktivní účast na dalších setkáních.

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 17.12.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)