Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Seznámení s možnostmi výuky robotiky na ZŠ 15.11.2017

16.11.2017:
Dne 15. 11. 2017 se konal seminář Seznámení s možnostmi výuky robotiky na ZŠ. Místo konání byla GSOŠ Podbořany.

 

ZÁPIS ZE SEMINÁŘE

„MOŽNOSTI VÝUKY ROBOTIKY NA ZŠ“

Datum: 15. 11. 2017

Místo: GSOŠ Podbořany

Přítomní: dle prezenční listiny

Cílová skupina: učitelky a učitelé ZŠ, příp. dalších organizací podílejících se na vzdělávání

Program: viz specifikace v pozvánce

Lektoři: Ing. Jiří Otipka

Seminář byl koncipován jako seznámení s pojetím tématu robotiky ve výuce základních škol. Lektor nejdříve s účastníky probral zapojení robotiky do různých předmětů podle RVP. Ideální umístění je v Člověk a jeho svět. Robotiku tak lze zapojit do předmětů matematiky (programování), fyziky (poznávání světa skrze robota – např. rozpoznávání barev), přírodopisu (vysílání ultrazvuku a rozhodování pohybu dle jím určených překážek – podobné jako echolokace u zvířat) či informatiky (seznámení s hardwarem a softwarem robotů).

Následovalo postupné představení 5 robotických sad různých výrobců. Účastníci semináře se seznámili s každou sadou. Měli možnost si vybrané robůtky osahat či vyzkoušet různé způsoby programování, které je přizpůsobeno již pro děti základních škol. Lektor také účastníkům připravil metodické listy, které jim pomáhali se s danou sadou seznámit. Účastníci si také vyzkoušeli ovládací programy těchto robotů.

Dle slov lektora je nejdůležitější děti na základních školách naučit strukturovanému rozhodování a jednoduchým algoritmům, tedy rozdělení úkolu na samostatné kroky, které logicky navazují. Dítě by se mělo umět v případě výskytu problému rozhodnout pro další postup.

Účastníkům se možnost blíže seznámit s konkrétními robotickými sadami velmi líbila a projevili zájem některé z nich otestovat ve výuce. Vedle metodických listů si domů odnesli volně šiřitelný program k programování robotků.

 

David Šebesta

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 16.11.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)