Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Ochutnejte Feuersteina (věk 8 a více) 21.11.2017

22.11.2017:
Dne 21. 11. 2017 se konal seminář Ochutnejte Feuersteina (věk 8 a více). Místo konání byla ZŠ TGM, Podbořany.

 

ZÁPIS ZE SEMINÁŘE

„OCHUTNEJTE FEUERSTEINA (ZAMĚŘENO NA DĚTI VE VĚKU 8 A VÍCE LET)“

Datum: 21. 11. 2017

Místo: ZŠ TGM, Podbořany

Přítomní: dle prezenční listiny

Cílová skupina: učitelky a učitelé ZŠ, příp. dalších organizací podílejících se na vzdělávání

Program: viz specifikace v pozvánce

Lektorka:

Seminář vedla pedagožka zkušená ve výuce Feuersteinovy metody (dále FIE) na druhém stupni, která působí na biskupské MŠ, ZŠ a gymnáziu v Krupce - Bohosudově.

V úvodu lektorka představila sebe i Feuersteinovu metodu. Seminář byl koncipován jako ukázkový pro seznámení místních aktérů se vzděláváním podle přístupu profesora Feuersteina, a to ve vzdělávání dětí starších osmi let věku.

Feuersteinova metoda vznikla v poválečném Německu. Pracuje pouze se základními potřebami – tužkou a papírem. Účastníkům byl vysvětlen systém instrumentů, ze kterého se FIE skládá. Pracovní listy s úlohami jsou graficky prosté. Ze zkušenosti mohla paní učitelka říci, že FIE vede děti ke zklidnění a soustředění se, učí je nebát se dělat chyby, učí je pracovat s chybami (poučení se z chyb). Dle slov lektorky ale projevy účinků na děti mají dlouhodobější nástup, cca pololetí.

V Bohosudově mají žáci v 5. třídě samostatný předmět na Feuersteinovu metodu. Pracují na ní tedy celý školní rok. Účastníci si vyzkoušeli na vlastní kůži práci s několika pracovními listy napříč různými instrumenty, např. s instrumentem Uspořádání bodů, kde vyhledávali geometrické obrazce podle zadaného vzoru v bodech, nebo s instrumentem zaměřeným na poznávání emocí.

Účastníci následně diskutovali o možnostech zapojení této metody do vyučování. Možnou nevýhodou této metody je nutnost absolvování speciálního semináře, na jehož základě je možné zakupovat pro žáky pracovní listy. Výhodou naopak je, že metoda je flexibilní k věku. Mohou ji tedy absolvovat jak děti předškolního – školního věku, tak dospělí i senioři.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 22.11.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)