Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Ochutnejte Feuersteina (věk 3-8) 20.11.2017

21.11.2017:
Dne 20. 11. 2017 se konal seminář Ochutnejte Feuersteina (věk 3-8). Místo konání byla MŠ Hlubanská, Podbořany.

 

ZÁPIS ZE SEMINÁŘE

„OCHUTNEJTE FEUERSTEINA (ZAMĚŘENO NA DĚTI VE VĚKU 3-8 LET)“

Datum: 20. 11. 2017

Místo: MŠ Hlubanská, Podbořany

Přítomní: dle prezenční listiny

Cílová skupina: učitelky a učitelé MŠ, příp. dalších organizací podílejících se na vzdělávání

Program: viz specifikace v pozvánce

Lektoři: Bc. Eva Kučerová

Seminář vedla pedagožka zkušená ve výuce Feuersteinovy metody (dále FIE), která působí na biskupské MŠ, ZŠ a gymnáziu v Krupce - Bohosudově. Je učitelkou a vedoucí pracovnicí v MŠ s bohatou praxí. Seminář byl koncipován jako ukázkový pro seznámení místních aktérů se vzděláváním podle přístupu profesora Feuersteina, téma bylo zaměřené na děti od 3 do 8 let.

V úvodu lektorka představila sebe i Feuersteinovu metodu. Feuersteinova metoda vznikla v poválečném Německu. Pracuje pouze se základními potřebami – tužkou a papírem. Účastníkům byl vysvětlen systém instrumentů, ze kterého se FIE skládá. Pracovní listy s úlohami jsou graficky prosté, avšak jednotné, pro práci s nimi jsou klíčové i úvodní strany pro jednotlivé instrumenty, nad kterými žáci s pedagogem diskutují a utvářejí si prostředí a pravidla pro další práci V rámci jednoho instrumentu je série pracovních listů, jejichž náročnost se stupňuje. Počáteční listy neobsahují chyby, pokročilé listy již ano a dítě se prostřednictvím nich učí práci s chybou.

Ze zkušenosti mohla paní učitelka říci, že FIE vede děti ke zklidnění a soustředění se, učí se nebát se dělat chyby, učí se pracovat s chybami (poučení se z chyb). Dle slov lektorky ale projevy účinků na děti mají dlouhodobější nástup, cca pololetí. V MŠ nyní prostřednictvím FIE vyučují i děti s Downovým syndromem a testovali metodu i na seniorech v tamním domově důchodců.

Účastníci si vyzkoušeli na vlastní kůži práci s několika pracovními listy napříč různými instrumenty, např. s instrumentem Uspořádání bodů, kde vyhledávali geometrické obrazce podle zadaného vzoru v bodech, nebo s instrumentem zaměřeným na poznávání emocí.

Účastníci následně diskutovali o možnostech zapojení této metody do vyučování. Možnou nevýhodou této metody je nutnost absolvování speciálního semináře, na jehož základě je možné zakupovat pro žáky pracovní listy. Výhodou naopak je, že metoda je flexibilní k věku. Mohou ji tedy absolvovat jak děti předškolního – školního věku, tak dospělí i senioři.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 21.11.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)