Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Možnosti financování malých projektů škol a spolků z Fondu Logit 26.5.2017

28.5.2017:
Místo: ZŠ Husova Podbořany
Datum: 26. 5. 2017
Přítomní: dle prezenční listiny
Cílová skupina: učitelky a učitele ZŠ, SŠ, pracovníci v neformálním vzdělávání, rodiče a veřejnost
Program: viz specifikace v pozvánce
Lektor: Petr VESELÝ (Komunitní nadace Ústí nad Labem), Martin CHLUP (Společnost Logit, Fond Logit)

 

Semináře se zúčastnilo celkem 8 zájemců o informace, jak psát a získávat finance z malých grantů.

Ústecké komunitní nadace nedávno ukončila průzkum, týkající se kvality života Ústeckého regionu. Na základě průzkumu se rozhodla zaměřit se na sedm okruhů – vztah k místu, dialog ve veřejném prostoru, posilování mravních hodnot a zodpovědnosti jednotlivce, vzdělávání v souladu s potřebami trhu, zázemí k trávení volného času, mezilidské vztahy a udržitelný rozvoj – a rozvoj těchto sedmi okruhů finančně podporovat.

Následně Komunitní nadace představila dotační programy vhodné pro možné žadatele z Podbořanska. Jsou to Nadace Partnerství, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadace O2, Nadace Vodafone, Fond Logit.

Následně vystoupil zakladatel Fondu Logit a ředitel výrobny Logit Martin Chlup. Představil firmu Logit, co vyrábí a co mimo to přináší na Podbořansko, a to vizi naplňování udržitelného rozvoje a zodpovědného podnikání. Dále představil zatím krátkou existenci Fondu Logit a jeho některé projekty. Sdělil harmonogram výzev a podmínky smlouvy. Dále poradil přítomným, jak zaujmout porotu a podle čeho porota vybírá potenciální uchazeče.

Zapsala:

Edita Langpaulová

Předsedkyně ŘV MAP ORP Podbořany

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.5.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)