Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Jak využít mobilní technologie ve výuce jazyků 12.12.2019

17.12.2019:
Seminář Jak využít mobilní technologie ve výuce jazyků se konal 12.12.19 od 14:00 hod v ZŠ Komenského alej, 2.patro, učebna Čj. Časová dotace: 2,5 – 3 hod Jméno lektora: Tereza Havránková - Apple Professional Development Trainer

 

Jak už z názvu semináře vyplývá, hlavním tématem na tomto školení
bylo seznámení se s mobilními technologiemi, které mohou být velmi
přínosné ve výuce jazyků.
Na začátku semináře se lektorka ptala na nejvíce využívané aplikace ve
školách – patří k nim Quizlet-live, Quizezz, Adobe Spark, Padlet, Kahoot
a Wordwall.
Na tomto setkání byli účastníci seznámeni s aplikacemi, které by mohly
být velmi přínosné ve výuce jazyků – Decide Now, Padlet, Nearpod,
Word wall, Adobe Spark Video a Adobe Spark Page.
Někteří sice část z nich znali, ale společně s ostatními, pro něž byly tyto
informace nové, si tak vše alespoň zopakovali i se dozvěděli něco navíc.
Lektorka si vybrala tyto aplikace proto, že se k nim dá připojit nejen
z IPADů, ale i z webového rozhraní či mobilu a mají velkou výhodu
v tom, že jsou zdarma. U všech byly zmíněny klady a zároveň byly
vyzkoušeny i prakticky – tak aby všichni získali povědomí o tom, jak je
využívat.
DECIDE NOW – velmi jednoduchá aplikace, kdy se do kolečka, které se
roztáčí, dají zadat jakékoliv informace (otázky, jména, výukové okruhy
apod.).
PADLET – aplikace pro každý soukromý účet, forma jakési „nástěnky“,
která se využívá např. pro projekty, pro čtenářské deníky, vytvoření
medailonků o dané osobě - pomocí kreslení a zadání textu se tvoří
vlastní obsah. Dá se použít i pro tvorbu nápadů, myšlenkových map, aj.
NEARPOD – jedná se o částečně placenou aplikaci, která se využívá
např. pro tvorbu prezentací. Studenti spolu mohou pracovat současně při
vkládání textů, zakreslování do mapy, je zde možnost dodat i libovolnou
otevřenou otázku, na kterou někdo další zareaguje, apod.
WORD WALL – webová stránka na tvorbu interaktivních aktivit ve výuce
jazyků – kvízy, shody, slovní hry aj.
ADOBE SPARK VIDEO – aplikace na tvorbu videí.
ADOBE SPARK PAGE – aplikace na tvorbu textů.
Vše bylo velmi srozumitelně vysvětleno, účastníci si mohli vše prakticky
vyzkoušet a navíc byli obohaceni o spoustu nových informací a
poznatků. Seminář byl opravdu zajímavý a přínosný, což se projevilo
především ve výborném hodnocení v rámci zpětné vazby.


Zapsala: Renata Adámková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 17.12.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)