Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Jak si hrát v hodinách slohu II 31.5.2018

2.6.2018:
Datum: 31. 5. 2018
Místo: Gymnázium a střední odborná škola Podbořany
Přítomní: dle prezenční listiny
Cílová skupina: učitelky a učitelé 1. stupně ZŠ, rodiče, příp. členové dalších organizací podílejících se na vzdělávání
Program: viz specifikace v pozvánce
Lektor: Mgr. Romana HAVRDOVÁ, učitelka GSOŠ Podbořany, vedoucí volnočasových kroužků DDM Podbořany

Po úspěchu obdobného semináře zaměřeného na II. stupeň se lektorka zaměřila na aktivity využitelné i ve vyšších ročnících I. stupně ZŠ. Seminář probíhal obdobně, jako předchozí kurz - - lektorka si pro účastníky připravila prezentaci aktivit a pomůcek, které ona sama používá při výuce slohu v hodinách českého jazyka, nebo které ji inspirovaly na různých absolvovaných školeních a seminářích.

Všem účastníkům byly poskytnuty namnožené materiály (viz Příloha), které sami mohou použít přímo k výuce, a prezentace, kde lektorka vysvětluje základní východiska hravé výuky slohu a stručně popisuje, jak realizovat prezentované aktivity.

V rámci semináře jsme si vyzkoušeli např. tyto aktivity:

  1. Klíčová dírka – učitel na lavici, na zem či na jiné dobře přístupné místo rozmístí určité věci v určitém řádu/chaosu (např. pohozené školní pomůcky). Děti dostanou kartu s průhlednou klíčovou dírkou, kterou tvoří průsvitná fólie. Vyberou si určitý úsek sledovaného místa (lavice s poházenými školními pomůckami) a pohledem přes klíčovou dírku místo popíší – co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, pod apod. Pak si jednotlivé skupiny dětí vymění své popisy a podle popisu mají najít pohled klíčovou dírkou tak, jak jej viděla skupina, jejíž popis mají.
  2. Synonymní řady – najdi svého partnera – na samolepících kartičkách jsou napsána synonyma, kartičky se dětem nalepí na čelo a podle toho, jaká synonyma patří k sobě, se mají najít a vytvořit dvojice, trojice … podle počtu synonym v synonymické řadě.
  3. Reportáž – dětem je bez zvuku puštěna nějaká reportáž, oni mají vymyslet komentář, pak se srovnává jejich verze s verzí původní. Na semináři jsme pracovali s reportáží o cestách Zikmunda a Hanzelky.
  4. Instruktážní video – děti si mají vybrat jednu běžnou činnost, kterou doma rutinně dělají (vaření čaje, vynášení odpadků, dobíjení telefonu apod.). Mají vytvořit instruktážní video, ve kterém popíší jednotlivé kroky, jak se co dělá, aby se dotyčný dopracoval ke správnému výsledku.
  5. Hra s emotikony – na čtvrtce jsou umístěné různé emotikony/fotografie výrazů obličeje. Po stranách jsou sloupce přídavných jmen, které popisují emoce. Děti mají přiřadit emoci k emotikonu.
  6. Hra s obrazem – obraz dvou a vícero postav, děti vymýšlí fiktivní dialog mezi těmito postavami podle nálady obrazu, prostředí apod.
  7. Story cubes – sada kostek s piktogramy, žáci podle piktogramu vymýšlejí příběh.

Lektorka pro zájem účastníků zopakovala na semináři i některé techniky a aktivity z předchozího semináře. Všechny prezentované techniky a postupy si účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži, alespoň iniciační a realizační fázi.

Podrobněji jsme se také věnovali evaluační fázi. Lektorka zdůraznila nutnost klást důraz na pozitivní hodnocení, vynechat negace, které demotivují k další činnosti. Upřednostňuje také hodnocení žáky samotnými, kdy si žáci např. vymění své práce, jejich spolužáci si je prostudují. U těch, u nichž získají dojem, že stojí za prezentaci, je prezentují ostatním. Vždy se klade důraz na to, co se mi líbí, nikoliv na to, co se nelíbí. Gramatické jevy se hodnotí pozitivně – co bylo správně, to se zdůrazní, chyby tak samy vyskočí s opravovaného textu …

Zapsala:

Zdenka Lněníčková (výkonný manažer MAP ORP Podbořany)

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 2.6.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)