Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: Software TS Němčina 5 pro školáky od firmy PACHNER

28.4.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze od paní Mgr. Jany Honzátkové.

 

Používáním pomůcky jsem se snažila našim žákům a žákyním ukázat další možnost, jak se dá efektivně a dalším možným způsobem učit cizí jazyk. Německý jazyk se učí pouze jako 2. cizí jazyk a proto je hodinová dotace omezena a je potřeba žáky podporovat v samostatnějším studiu.

   V tomto měsíci jsem často kombinovala práci s programem s vlastní přípravou na hodiny a vycházela tak hlavně z aktuálních znalostí dětí a jejich jazykové úrovně. V případě 7. a částečně i 8. ročníku vyžadovala práce s programem mé nasazení prakticky u každého žáka individuálně, neboť témata bylo potřeba doplňovat pracovními listy z jiných výukových zdrojů nebo byla nutná (i žádoucí) práce se slovníkem. Náplní programu jsou obsahy jednotlivých učebnic a bylo potřeba přesného dohledání a vybrání konkrétního úseku, což komplikuje samostatnost dětí při studiu a příprava je tudíž náročnější i pro vyučující. Velmi kladně hodnotím grafické zpracování programu, které žáky baví, ačkoli působí velice jednoduše.

     Žáci pracovali na programu v jazykové učebně většinou samostatně, popř. ve dvojicích. Naučili se celkem snadno ovládat základní menu, ovšem v náplni se bez mé pomoci opravdu neorientovali. Přesto hodnotím program jako dobrou možnost doplnění forem studia němčiny na naší škole. Výhrady mám k zastaralému pojetí vybráním pouze několika učebnic, které, podle mého názoru, nepatří k těm didakticky zdařilejším.

Přílohy :

Článek vyšel : 28.4.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)