Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: program Včelka

30.3.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze od paní Simony Klánové.

 

V tomto měsíci jsme testovali další část programu podporující schopnost číst a porozumět textu – Včelka.

Rozdělování vět a slovních spojení

Slova jsou ve větě napsána bez mezer a úkolem žáků je přiřadit mezeru na správné místo mezi dvě slova. Pracovali jsme ve třech skupinách - na INT tabuli a se 2 tablety. Po 5 minutách se děti na stanovištích střídaly. Každý napsal jednu mezeru a vystřídal ho další ze skupiny. Celá skupina provedla nakonec kontrolu správnosti přečtením celé věty. Některé věty byly těžší, jiné lehčí. Na 1 fotografii je vidět i práce s chybou.

  této části programu jsme našly malý problém, který by měli vývojáři odstranit. Když byla věta delší a doplnili jsme do ní větší část mezer, věta se roztáhla a slova na krajích zmizela, tedy neposunula se na další řádek. Při kontrole správnosti jsme nemohli přečíst celý text. Přesto je cvičení přínosné, protože zvláště oddělování předložek, krátkých sloves (je, má…) a zájmen od slov je pro některé žáky obtížné.

Procvičování měkčení

Žákům se v této části programu zobrazí slovo nebo slovní spojení s vynechanými i/y po slabikách di, ti, ni, dy, ty, ny. Slovo nebo slov. spojení zároveň slyší a na základě sluchového rozlišování a svých dosavadních znalostí a zkušeností doplní správnou samohlásku.

Cvičení je vhodné pro čtenáře na konci 1. třídy a ve 2. třídě. Pokud je ve třídě žák s potížemi v této oblasti je lepší s ním pracovat individuálně a využít např. tablet.

My jsme toto cvičení napřed společně prošli a potom následovala soutěž. Žáci se rozdělili do 2 skupin. Každá měla 15 výrazů a členové 2. skupiny jim počítali trestné body. Po vyčerpání zásoby slov se skupiny vyměnily. Celá hra musela proběhnout 3X, aby výsledek nebyl nerozhodný.

 

Přílohy :

Článek vyšel : 30.3.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)