Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: program Včelka

28.2.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze od paní Simony Klánové.

 

V měsíci únoru jsme s žáky 2. třídy ZŠ Krásný Dvůr pracovali v hodinách Českého jazyka s programem Včelka celkem 3x.

V první hodině jsme pracovali s částí, kde se doplňují háčky a čárky do slovních spojení.

Tato cvičení jsem vybrala záměrně, protože interpunkce dělá žákům velké potíže. Často ani po upozornění chybějící háček nebo čárku nejsou schopni nalézt a opravit. Ve třídě máme 2 žáky s velkými problémy v této oblasti. Rodiče jednoho žáka jsou cizinci a druhá žákyně prožila většinu svého života v Anglii a délka samohlásek je pro ni velký problém.

Děti byly rozděleni do 3 skupin a pracovali na INT tabuli a dvou tabletech. Díky této organizaci najednou pracovali 3 žáci a rychle se střídali. Dítě vidí text s chybami a zároveň slyší správnou výslovnost Po splnění úkolu se přesune na další stanoviště, a tak byl do hodiny vložen tolik žádaný pohyb. Program sám vyhodnotí správnost doplnění a dítě má možnost se opravit nebo být ujištěno o správnosti.

Cílem hodiny bylo procvičení doplňování háčků a čárek do slov, a to se také podařilo. Cvičení je vhodné pro všechny děti, které mají problém se čtením nebo zvýšenou chybovostí a následnou opravou při psaní. Děti se seznámily i s několika slovy jejichž význam jsme si musely vysvětlit, a tak si obohatily svou slovní zásobu.

V druhé hodině jsme procvičovali tzv. měkčení, tedy doplnění vhodné slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny do slov a slovních spojení.

Toto cvičení jsem zařadila na procvičení měkkých a tvrdých souhlásek a zároveň délky slabik ve slově.

V dnešní době mají děti chudší slovní zásobu, méně čtou a rodiče si s nimi méně povídají. To vede k jazykové neobratnosti u slov se slabikami di, dy, ni, ny, ti, ty.

 Podle mého očekávání měly slabší děti s tímto cvičením potíže. Práce s touto částí programu se žákům líbila, prohloubila jejich znalosti a určitě ji znovu zařadíme do hodiny Čj.

Třetí hodina, do které jsem zařadila program Včelka, byla hodina čtení. Text jsme četli z INT tabule a 2 vybraní žáci s poruchou učení měli vlastní text na tabletu.

Vybrala jsem úkol s názvem malované čtení. Práce s tímto typem textu, který je prokládán obrázky, děti velmi baví. Zároveň vede ke správnému skloňování podstatných jmen, gramotnosti jazyka a podpoře čtenářství. Vybrat si můžete náhodný nebo konkrétní text, kterých je 11. Vybrala jsem text s názvem Pozdravy z prázdnin.

Před vlastním čtením jsme si pojmenovali všechny obrázky. Text má 18 řádků. Četli jsme ho po větách (každý žák jednu) a celá třída dávala pozor na právnost skloňování. Pokud se někdo spletl, třída upozornila na chybu a pokud se nedokázal sám opravit, opravila ho. Slabší a méně jazykově obratní žáci měli s tímto typem textu potíže, a proto je vhodné ho do hodin čtení zařazovat.

 S programem pracovala najednou celá třída. Pokud vlastníte funkční počítačovou učebnu s dostatkem PC může mít každý žák vlastní text před očima.

Přílohy :

Článek vyšel : 28.2.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)