Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: MIMIC – logopedická hra

28.4.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze od paní Moniky Zlé.

 

Testovaná pomůcka:

·MIMIC – logopedická hra

Očekávaný dopad na žáka/dítě (jaká měla testující osoba očekávání před zahájením testování pomůcky)

Hra je určena pro ústní nebo motorické zručnosti.  Je to výborný trénink motoriky a svalů rtů, lící a jazyka. Hra obsahuje barevné kartónky na kterých jsou zřetelně zábavným způsobem zobrazeny nejdůležitější „logopedické grimasy“.  Tento způsob hry podněcuje děti s problémy artikulace k procvičování cviků, které by jinak považovaly za nudné, a které vedou k vycvičení svalů potřebným ke správné artikulaci. V krabičce je přiložen návod s návrhem deseti her, které nabízejí příklady vhodné pro individuální a skupinovou práci.

Reálný dopad pomůcky na žáka/dítě (jak žáci/děti s pomůckou pracovali ve skutečnosti, jak na ni reagovala, jaký byl dopad na kvalitu vzdělávání, naplnila se očekávání testujícího apod.)

Pomůcka ( karty s obrázky) je velmi malá. S pomůckou pracujeme skupinově nebo individuálně. Pomůcku využíváme během ,, logopedické chvilky“ na uvolnění mluvidel nebo před řízenou logopedií pod vedením školního logopeda.

Lze použít pomůcku pro propojování mezi předměty? Návrhy aktivit.

Pomůcku bychom mohli také využít například v literatuře, dramatické výchově, popřípadě hudební výchově na procvičení artikulace.

Kolik žáků může pracovat s jedním kusem pomůcky?

Pomůcku využíváme ve skupině i individuálně.

Klady

Obrázky jsou barevné a pro děti od 3 let srozumitelné.

Zápory

Obrázky jsou malé, mohly by být vyrobeny z lepšího materiálu. Za tak vysokou pořizovací cenu jsme si představovali něco jiného. Bohužel pomůcka neobsahuje český návod. Návod nelze dohledat ani na internetu. Balení obsahuje cca 15 návodů v cizích jazycích, které popisují hry, které se mohou s těmito kartami hrát. Bohužel z tohoto důvodu karty využíváme jen jako pomůcku k uvolnění svalů úst. 

Doba používání pomůcky

Pomůcky byly využívány a s nimi pracovány:

  • 5. 4.cca 3 hod..
  • 11. 4. cca 1 hod.
  • 16. 4. cca 1 hod.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.4.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)