Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Recenze na zapůjčenou pomůcku: Hledání geometrických těles

28.4.2018:
Díky možnosti čerpat dotace na nákup různých pomůcek a učebnic bylo zakoupeno několik pomůcek. Zde je další recenze od paní Moniky Zlé.

 

Testovaná pomůcka:

  • Hledání geometrických těles

Očekávaný dopad na žáka/dítě (jaká měla testující osoba očekávání před zahájením testování pomůcky)

Pomůcku jsme chtěli využít jako názornou ukázku geometrických těles a ukázat, že spoustu geometrických těles je všude kolem nás. Děti se s nimi setkávají každý den, aniž by to věděly.

Reálný dopad pomůcky na žáka/dítě (jak žáci/děti s pomůckou pracovali ve skutečnosti, jak na ni reagovala, jaký byl dopad na kvalitu vzdělávání, naplnila se očekávání testujícího apod.)

Pomůcka obsahuje 7 pevných geometrických tvarů a 35 kartiček s fotografiemi.

S dětmi jsem nejprve určili jaké to jsou geometrické tvary, jaké mají barvy.

Děti vybraly 1 geometrický tvar a k tomu měly vyhledat kartičku, na které je geometrický tvar zobrazen.

Společně ve skupině jsme vždy k danému geometrickému tělesu hledali obrázky, které nám připomínají daný tvar.

Pokud jsme našli 4, pro kontrolu jsem karty otočili a zjistili jestli je to správně.

Hra obsahuje také tmavě modrý pytlík. Tento pytlík slouží k rozpoznání předmětů, dle hmatu.

Dítě šáhne do pytlíku. Uchopí jeden předmět a podle hmatu pojmenuje daný tvar.

Malé děti a děti, které neumí ještě pojmenovat geometrické tvary, měly s rozpoznáváním problémy.

Kartičky s podobnými tvary hledaly úspěšně. Hru jsme hráli se skupině a nebyla to nejlepší volby. Hra je vhodná individuálně nebo pro menší počet dětí ( 4 dle kartiček)

Lze použít pomůcku pro propojování mezi předměty? Návrhy aktivit.

Pomůcku leze také použít v předmětech jazyků a prohloubení fantazie dětí.

Např.  Hledáme tvar obdélník. Najdeme autobus. Doplňující otázky: ,, Kam asi jede? Koho veze? Jakou má barvu autobus? Jel si někdy autobusem? Aj.

Kolik žáků může pracovat s jedním kusem pomůcky?

Doporučili bychom max. 4 děti.

Klady

Geometrické tvary jsou z pevné pryže. Kartičky jsou z pevného materiálu. Správná kombinace předmětů je vyobrazena na zadní straně kartičky.

Zápory

Geometrické tvary a kartičky by mohly být větší. Některé fotografie předmětů jsou těžkou určitelné, ke kterému tvaru patří. ( učitelky měly problém správně zařadit) hračka je určena pro děti od 4 let. Dle této věkové hranice bych volila typičtější fotografie předmětů.

Doba používání pomůcky

Pomůcky byly využívány a s nimi pracovány:

  • 15.2 .cca 1 hod..

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.4.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)