Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

PS matematická gramotnost 3.10.2017

5.10.2017:
Dne 3.10.2017 se konalo od 16 hod jednání pracovní skupiny v prostorách Národního domu v Podbořanech.

 

Složení pracovní skupiny je každé zasedání jiné. Účastníci dostali spolu s pozvánkou také výtah akčního plánu v oblasti matematické gramotnosti k nastudování předem. Postupně jsme prošli všechny cíle a body v akčním plánu týkající se MG. ¨Účastníci neměli k návrhům v akčním plánu připomínky.

 

Následně proběhla diskuze o možnostech výuky v matematické pregramotnosti ve školkách ale také mimoškolních zařízeních jako jsou např. rodinná a mateřská centra.

Následně jsme všechny účastníky seznámili s nejbližším harmonogramem projektu a chystanými semináři:

 

  • 19. 10. seminář na téma inkluze
  • 25. 10. Hejného matematika
  • 30. 10. seminář na téma šikany
  • 15. 11. seminář na téma robotiky
  • 20. a 21. 11. semináře o Feuersteinově metodě
  • 22. 11. Montessori ve výuce
  • 27. 11. Jak zaujmout děti pro čtení

 

Zapsal David Šebesta Ve Valči dne 4. 10. 2017

Přílohy :

Článek vyšel : 5.10.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)