Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Přednáška: Malý vědec 22.5.2017

21.7.2017:
Dne 22.5.2017 se konal od 16:00 hod seminář Malý vědec. Přednáška se uskutečnila v MŠ Lubenec, Chýšská 277, 439 83 Lubenec. Přednášející byl Bc. Petr Benda.

 

Cílová skupina WS: Seminář byl určen pro učitelky a učitele v MŠ a prvního stupně ZŠ, pracovníky v neformálním vzdělávání, rodiče a veřejnost se zájmem o toto téma.

Cílem workshopu byla výměna zkušeností, nápadů a námětů na zajímavé laboratorní práce, experimenty, pozorování a inovace ve výuce výše uvedených předmětů.

Lektor představil knihy a videa, kde lze získat inspiraci (např. Richard Dawkins: Magie reality, Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj). Ukázal účastníkům podrobně metodu své práce na dvou tématech (Údiv – slunce, planety, hvězdy. Stavba raketoplánu), vysvětloval, jak pracuje s dětmi. Dále ukazoval další nápady na zajímavé pokusy a experimenty.

Následně představil metodiku své práce s dětmi v přírodovědném kroužku v rámci MŠ. Vysvětlil, že je potřeba vyjít z toho, co děti baví a na základě toho jim poutavou formou přibližovat zajímavosti vědy a přírody. Učitel by měl přemýšlet, jak to udělat, aby žáky téma bavilo, aby získali praktickou zkušenost. Důležité je propojování témat v předmětech, vše probírat prakticky a zábavně. Je potřeba v dětech uchovat zvídavost, malé děti jsou od přirozenosti zvídané, ale pak nastane během školní docházky zlom. Propojování témat jde dobře na první stupni ZŠ, na druhém stupni ZŠ je to o spolupráci konkrétních učitelů. V lidech je potřeba vzbudit vášeň pro další vzdělávání.

Účastníci diskutovali o využití předváděných experimentů v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Také je otázkou pořízení pomůcek, zda mohou něco dodat rodiče (ne všichni jsou schopni a ochotni), případně pořízení pomůcek z prostředků v šablonách.

Hovořilo se také o tom, jak lze sladit plán učiva a provádění experimentů a zábavné formy. Na ZŠ je potřeba dodržovat školní vzdělávací plán, ale lze si výuku připravit tak, aby si žáci něco sami vyrobili namísto pouze učení znalostí.

Přínosem pro účastníky byly náměty a inspirace k využití při jejich práci s dětmi a žáky. Významným přínosem byly vzdělávací materiály od lektora, které účastnici dostali vytištěné a také jim byly v elektronické podobě zaslány na e-mail.

 

Zapsal David Šebesta

 

video z akce naleznete zde:

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 21.7.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)