Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

MAP Pokračuje – MAP 2

1.11.2018:
Vážené dámy, vážení pánové.

Projekt MAP pokračuje novým projektem MAP 2. Tentokrát jde o společný projekt pro Podbořansko a Žatecko.

Stejně jako v předchozím projektu budeme připravovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro další období. Tentokrát budeme realizovat některé cíle z předchozího plánu. Jedná se o ty cíle, které nelze realizovat prostřednictvím šablon a které se v průběhu plánování identifikovaly jako potřebné pro více škol v území. Jde především o exkurze, vzdělávání pro pedagogy a nákup pomůcek.

    Dále bude realizován polytechnický kroužek pro žáky základních škol, program malé technické univerzity pro mateřské školy a první stupeň základních škol a odborná platforma pro spolupráci pedagogů a síťování sociálních služeb. Více informací o projektu a jeho možnostech bychom vám rádi sdělili na setkání partnerství MAP, které proběhne v týdnu od 19.11. Termín bude upřesněn pozvánkou, kterou všichni obdržíte. Setkání proběhne v Žateckém muzeu v Papírnách. Budeme rádi, budete-li i nadále spolupracovat na rozvoji vzdělávání a předávání zkušeností.

 

 Pro sběr poptávky pro exkurzích, tématech vzdělávání pro pedagogy či nákupu pomůcek k testování, prosím využijte formulář v tomto odkazu https://goo.gl/forms/LtZQf1iygFbCbDCq1  Získáme tak přehled požadavku z jednotlivých škol. V případě exkurzí pro děti a žáky bychom hradili dopravu i vstupné.

 

  Zároveň bychom rádi uskutečnili ještě do konce listopadu setkání Řídícího výboru. Složení Řídícího výboru bude muset projít změnou, která je dána podmínkami projektu. Znamená to, že Řídící výbor bude doplněn o některé další členy. Budeme rádi, pokud stávající členové budou i nadále pokračovat ve svém aktivním členství.

  Stejně tak budeme doplňovat i složení pracovních skupin, které se tematicky nemění, jen skupina pro inkluzivní vzdělávání bude dle podmínek výzvy přejmenována na skupinu pro  rovné příležitosti.

 

  Novinkou je aktivita „plánování na školách“. K této aktivitě bude potřeba doplnit náš tým o kontaktní osobu z každé školy, která s námi bude spolupracovat na základě DPP. I nadále budeme sbírat investiční priority z každé školy do Strategického rámce, který je podmínkou pro čerpání investičních prostředků z IROP. Předpokládáme aktualizaci Strategického rámce v lednu 2019.

 

  Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další aktivní spolupráci v projektu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat koordinátora plánováním, pana Alexandra Olaha – alexander.olah@vladar.cz, Tel.: 608 121 375.

 

Děkuji.

  

Článek vyšel : 1.11.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)