Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Tonda Obal navštívil Základní školu Měcholupy

4.3.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

 

Ve středu 27. února se žáci naší školy zúčastnili besedy Tonda Obal na cestách, jejímž cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V jedné vyučovací hodině si žáci zopakovali, jak se má správně třídit, do jakého barevného kontejneru patří jednotlivé druhy odpadu, co všechno se dá třídit a následně znovu využít, kolikrát se dají různé materiály recyklovat a mnoho dalších zajímavostí. Například všechen papír, který používáme, je víc jak z poloviny vyroben ze starého papíru. Tím se ušetří velké procento dřeva a energie. Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace k tematickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Určitě /doufejme/ si každý odnesl mnoho nových poznatků a ujištění, že sběr a třídění má opravdu velký význam.

                             Mgr. Helena Gondeková

Galerie :

Článek vyšel : 4.3.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)