Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: PROJEKT LES V VII. třídě

8.7.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové

 

Les, jeden z nejvýznamnějších ekosystémů na Zemi, jehož přínos z ekologického hlediska je pro přírodu i samotného člověka naprosto nesporný a oprávněný, je také zdrojem zásadních informací o podstatě fungování života na Zemi.

V rámci projektu Les se žáci seznámili s produkčními i mimoprodukčními funkcemi a významy přirozeného lesa, s druhovou skladbou rostlinných a živočišných zástupců v lese. Získali množství stěžejních informací a osvojili si znalosti o konkrétních jehličnatých i listnatých stromech, keřích i bylinách rostoucích v našich lesích a vybraných zástupcích několika živočišných tříd. Při tvorbě výukových plakátů se museli nad významem lesa podrobně zamyslet a diskutovat o něm, uvažovat nad tématem ochrany lesa, své myšlenky formulovat a srozumitelně vyjádřit. Diskutovali nejenom o jeho znečišťování způsobené především činností člověka, ale také museli navrhovat konkrétní a reálné způsoby ochrany lesa.

V hodinách anglického jazyka si obohatili slovní zásobu o výrazy vztahujících s k tématu les, o pojmenování rostlinných i živočišných zástupců, konverzovali o životě v lese a jeho ochraně. V českém jazyce se pokusili napsat vlastní literární text, pohádku, bajku nebo báseň, zaměřený na život v lese a jeho ochranu. V rámci zeměpisu si žáci rozšířili, osvojili a upevnili znalosti o lesích mírného a subtropického pásu v Evropě. V hodinách výtvarné výchovy se věnovali reálné kresbě listnatého stromu na základě pozorování.

Hlavní cíl projektu spočíval zejména v posílení vnitřní motivace žáků samostatně přemýšlet o problémech spojených s ochranou lesa, aby si uvědomili, jak je les důležitý nejenom pro člověka, ale i pro přírodu samotnou, že i oni sami mohou aktivně a efektivně přispět k jeho ochraně.

 

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

 

Galerie :

Článek vyšel : 8.7.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)