Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: PROJEKT – JAK CHRÁNIT ZEMI

8.7.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové

 

Vést žáky k efektivní aktivní ochraně životního prostředí bylo základním cílem projektu „Jak chránit Zemi“, který byl realizován žáky IX. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Stěžejní aktivity v rámci projektu proběhly v hodinách semináře z ekologie a následně v českém jazyce a v anglickém jazyce. Při provedení zadané práce využívali žáci již dříve osvojené znalosti a informace dotýkající se ochrany životního prostředí. Zadanou práci plnili žáci ve skupinách, využívali různé informační zdroje, nově získané informace museli vyhodnotit, roztřídit a vhodně použít. V rámci projektu zpracovávali konkrétní aktivity spojené s ochranou životního prostředí v místě bydliště, navrhovali vlastní řešení. Zvolené varianty prezentovali svým spolužákům a na základě získaných a osvojených znalostí navrhli a vyrobili jednoduché hry pro své spolužáky různých věkových kategorií. V hodinách anglického jazyka si obohatili slovní zásobu o výrazy týkající se konkrétní ochrany životního prostředí a v českém jazyce se pokusili zauvažovat nad tématem, zda je nezbytné chránit Zemi a zamýšleli se nad konkrétními způsoby aktivní ochrany a jejich efektivitou.

           

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Článek vyšel : 8.7.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)