Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Přírodovědci z UK přednášejí na 3. ZŠ

30.1.2020:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové

 

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny úzce spolupracuje
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu
Přírodovědci.cz. Letos byly realizovány dvě přednášky Proměny montánní krajiny a
hornické památky Česka a Sexuálně reprodukční zdraví.
Lektor RNDr. Jakub Jelen seznámil žáky s proměnami montánní krajiny a hornickými
památkami České republiky, zvláště v oblasti Krušnohoří.
Pozůstatkem po ukončení těžby nerostných surovin je vrásčitá krajina a vždy
vyvstává otázka, jak s pozůstatky po těžbě naložit. Česko se bohužel „pyšní“ díky
pestré hornické historii řadou lokalit se stopami hornické činnosti. Jak se ale s
takovým dědictvím vyrovnat? Je vhodné stopy po těžbě zcela zahladit, nebo naopak
vybrané prvky zachovat a hledat pro ně nové využití? Žákům byly představeny
proměny konkrétních hornických regionů a způsoby ochrany, využívání či
interpretace hornické historie. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti Krušnohoří,
kde lze nalézt pestrou mozaiku pozůstatků po těžbě stříbra, kobaltu, radia či uranu,
díky čemuž je oblast nominována k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO.
V rámci druhé přednášky provedl lektor Mgr. Jan Carlos Sekera žáky nebezpečným
světem internetu zejména v oblasti sociálních styků a upozornil na reálná rizika.
Příchod internetu přinesl mnoho změn, a to zvláště v navazování kontaktů včetně
jejich účelu. Snadné, anonymní a zcela nezávazné navazování kontaktů ať už
sexuálních či „vážných“ vyústilo v nový nárůst sexuálně přenosných infekcí. Na
internetu se rovněž mohou jedinci velmi snadno stát obětí sexuálních delikventů,
zejména v případech, kdy jedinci nemají dostatečné zkušenosti s fungováním a
možnostmi sociálních sítí. Přednáška byla orientována především na změny
současné situace sexuálně reprodukčního zdraví mezi dospívajícími. Včetně popisu
anatomicko-fyziologické atributů urogenitálního systému a početí byly diskutovány
psychologicko-sociologické atributy sexuality a problematika sexuálně přenosných
infekcí.
Oba semináře byly vedeny na vysoké profesionální úrovni a žákům přinesly mnoho
nových relevantních informací a otevřely nové obzory jak v oblasti ochrany životního
prostředí, tak v otázkách ochrany jejich vlastního zdraví. Děkujeme oběma lektorům

za velmi zajímavé přednášky, vstřícný přístup a ochotu odpovídat na všetečné otázky
žáků. Spolupráci s PřF UK považujeme za efektivní a pro vzdělávání žáků přínosnou.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Galerie :

Článek vyšel : 30.1.2020, počet zobrazení : ( tento měsíc)