Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: PŘÍRODOPISNÝ EXKURZE – IQLandia Liberec

20.11.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové

 

Ve čtvrtek 7. 11. navštívili žáci ZŠ Žatec, nám. 28. října vzdělávací science centrum
IQLandia Liberec. V rámci základní expozice nabízí moderní středisko vzdělávání
zajímavé výukové programy a pestré spektrum aktivit pro zážitkové učení.
V deseti expozicích lze nalézt přes 400 interaktivních exponátů z oblasti astronomie,
geologie, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, techniky i matematiky, přičemž je
kladen důraz na inter a multidisciplinaritu. Mnohé z předváděných experimentů jsou
založeny na mezipředmětových vztazích a provázanosti jednotlivých oblastí.
Dětem se návštěva IQLandie Liberec líbila, nejvíce ocenili možnost aktivně se
zúčastnit některých experimentů.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Galerie :

Článek vyšel : 20.11.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)