Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Podzimní úklid na březích řeky Ohře

20.11.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové

 

"TO JSEM JÁ, TVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
co ty o mně vlastně víš,
zdalipak mi rozumíš,
jaký postoj ke mně máš,
co pro mě i sebe uděláš?
Chraň mě a budeš chránit i sám sebe."
Podzimním úklidem na březích řeky Ohře přichystali žáci VIII. třídy Základní školy
Žatec, nám. 28. října 1019 přírodu k zimnímu spánku, i přes poměrně nepříznivé
počasí. Do úklidové akce se společně s žáky zapojili také pan školník, Martin Krabec,
a s technickým a organizačním zabezpečením pomohli i místní instituce a
organizace, Technická správa města Žatce, Městský úřad Žatec a Městská policie
Žatec. Žáci požádali o podporu a aktivní pomoc nejenom své rodiče, ale rovněž
širokou veřejnost.
Počasí nám příliš nepřálo, občas nás potrápil déšť, ale i přes nepříjemné podmínky
uklízely děti skutečně s nadšením. Při úklidu jsme nalezli také černou skládku, o
které jsme následně informovali Městskou policii v Žatci. Nasbíraného odpadu bylo
opět velké množství, bohužel i přes fakt, že tuto lokalitu pravidelně dvakrát ročně
uklízíme. Mezi odhozenými věcmi jsme nacházeli např. kbelíky, kovové lešení,
matrace atd. Nejčastěji byly břehy řeky „krášleny“ plastovými lahvemi a plechovkami.
Dokonce jsme zahlédli labuť, která si opatřila originální „ozdobu“ krku, plastový
kelímek, marně se ho snažila zbavit. Zřejmě o takový náhrdelník nestála.
Poděkování si zaslouží nejenom všichni zúčastnění žáci, ale také pan školník, který
nám pomohl s technickým zabezpečením akce, technické služby města, městská
policie a městský úřad.
Děkujeme také všem, kteří jsou natolik zodpovědní, že odhazují své odpadky do
košů, a to nejlépe do těch na tříděný odpad.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová, Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Galerie :

Článek vyšel : 20.11.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)