Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Nově otevřené Národní muzeum nabízí zajímavé programy pro žáky

14.12.2018:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodová (Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny)

 

Nově otevřené Národní muzeum nabízí zajímavé programy pro žáky
Seznámit se s obratlovci jako s jednou z větví stromu života živočichů, s jejich
minulostí, současností i výhledy některých druhů na přežití měli možnost žáci VII. a
VIII. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, kteří se v pondělí 3. 12. 18
vydali do Národního muzea v Praze a zúčastnili se lektorovaného vzdělávacího
programu Obratní obratlovci.
Včetně prohlídky muzea se snažili samostatně vymezit jednotlivé zoogeografické
oblasti a sestavit jejich charakteristiky. Program byl zaměřen na zájem člověka o
přírodu, který se neustále proměňuje, a dokumentaci zvířecí říše pomocí muzejních
exponátů. Žáci si na základě programu uvědomili okolnosti působení člověka na
přírodu, dokázali blíže definovat, zařadit a popsat podkmen obratlovců, získali
přehled o jednotlivých zoogeografických oblastech.
Získané poznatky poté využili při zpracovávání pracovních listů a společné diskusi,
kdy byli vedeni k pochopení smyslu vytváření biologických sbírek v muzeích.
V rámci aktivit byl kladen důraz také na ochranu a ohrožení jednotlivých druhů.
Exkurze byla velmi zajímavá, pestrá, profesionálně připravená a smysluplná. Žáci
ocenili zejména její moderní pojetí a aktivizující metody práce.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová 

  

Galerie :

Článek vyšel : 14.12.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)