Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Ekologie kolem nás

19.6.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

 

Žákům ZŠ Měcholupy není ekologická situace školy ani planety lhostejná. Spoustu věcí dělají pro přírodu i sami pro sebe. Mezi tyto činnosti například patří třídění odpadu na papíry, plasty a kartony, šetření elektřinou a vodou, sběr plastových víček, starých baterií nebo malých elektrospotřebičů. Dále se snaží zvelebovat prostředí naší školy, aby se nám tu lépe trávil čas a dobře se nám tak učilo. Každý rok je ředitelem školy vyhlášená soutěž s ekologickou tématikou. Letos nesla soutěž název „Ekologie kolem nás“. Každá třída představila ekologický problém v regionu obcí Měcholupy, Holedeč, Libořice či Deštnice. Ostatní třídy určovaly, o jaký problém se jedná, a popisovaly možnost jeho řešení. Výherci letošní soutěže se stali žáci druhé třídy za pomoci třídní učitelky. Odměnu si vychutnali v místní cukrárně „Sluníčko“, kam je pan ředitel pozval na sladkou „párty“.

                         Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 19.6.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)