Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projektový tým

Realizační tým MAP2:

 

Koordinátor plánování a PS:    

Bc. Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz   tel: 608 121 375

 

Mgr. Martin Zárybnický

email: martin.zarybnicky@vladar.cz

 tel: 777 063 670

 

Koordinátor vzdělávání a exkurzí:

Koordiátor platformy pro inkluzivní vzdělávání, koordinaci a spolupráci sociálních služeb, výchovy občanství a výběru kariéry:

Renata Adámková

email: renata.adamkova@vladar.cz

tel: 728 188 737

 

 

Asistent pracovních skupin:

Ivana Kvasničková

email:ivana.kvasnickova@vladar.cz       

 

 

 

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

email: josef.rysavy@vladar.cz

tel: 608 025 123

 

 

 

 

Administrativní asistentka: Lenka Ryšavá, DiS., emal: lenka.rysava@vladar.cz

Lektor polytechnického programu: Ivana Kvasničková, email: ivana.kvasnickova@vladar.cz

 

Členové řídícího výboru:

Organizace Jméno
Zástupce RT MAP2  
MAS Vladař Josef Ryšavý
Zástupci zřizovatelů škol  
Obec Tuchořice Ladislav Kubiska
Vedení škol  
ZŠ, P. Bezruče Mgr. Hana Smékalová
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova Mgr. Radka Vlčková
ZŠ Žatec, nám. 28. října Mgr. Jana Hassmanová
MŠ Hlubanská Podbořany Iveta Haragová
ZŠ TGM Podbořany Mgr. Stanislava Jirásková
ZŠ Husova Podbořany Mgr. Jana Šipošová
Masarykova ZŠ Lubenec Ing. Mgr. Romana Klimentová
ZŠ a MŠ Vroutek Mgr. Milan Armstark
MŠ a ZŠ  
ZŠ Měcholupy Mgr. Helena Gondeková
MŠ Lubenec Tereza Vopatová
Zástupci školních družin a klubů  
Družina při ZŠ nám. 28. října, Žatec Markéta Sádovská
Zástupci ZUŠ  
ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský

Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času

 
Rodinné a mateřské centrum Jonáš Mgr. Kateřina Procházková
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Monika Zlá
NPÚ SZ Krásný Dvůr Michaela Hofmanová
Zámecký spolek Krásný Dvůr Mgr. Zdenka Lněníčková
Zástupce KAP  
KAP - Ústecký kraj Ing. Adéla Kurešová
Zástupce rodičů  
rodič Milan Sklenka
Zástupce obcí, které nezřizují školu  
Obec Libočany Ivan Teuber

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování

 
Agentura soc. začleňování Mgr. Klára Vyletová, DiS.
Zástupce ORP Žatec  
Město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová
Zástupce ORP Podbořany  
Město Podbořany Ing. Karel Honzl
Zástupce Centra podpory projektu SRP  
Vedoucí centra podpory pro Ústecký kraj Mgr. Jiří Strašík
Zástupce zaměstnavatelů  
SPZ Triangle Ing. Renata Janků
Ostatní  
Aktivní učitel Ing. Mgr. Silvie Svobodová

 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 26.11.2018 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

Místopředsedkyní řídícího výboru byla dne 26.11.2018 zvolena Mgr. Zdenka Lněníčková.

 

Odborný tým:

členové pracovních skupin

více o pracovních skupinách:

Jméno Škola

Matematická a digitální gramotnost na základních školách

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Jaromír Franče Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Mgr. Eva Frančeová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Martin Leško ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Lucie Vacková ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Eva Todtová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Soňa Wimmerová MŠ Otakara Březiny, Žatec

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách

 
Ing. Mgr. Silvie Svobodová Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Helena Kopalová OA a SOŠZe Žatec
Bc. Markéta Sádovská Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Milan Sklenka Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mgr. Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Alena Lukešová ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24
Mgr. Michaela Hofmanová správa zámku Krásný Dvůr
Mgr. Zdenka Lněníčková zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Bc. Kamila Pinkrová MŠ Otokara Březiny
Mgr. Klára Cíglová ZŠ Měcholupy
Ing. Renata Janků SPZ Triangle
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Jaroslava Kumstýřová ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Jana Pejchalová ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Petr Vaněk ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Anna Pilařová ZŠ a MŠ Tuchořice
Dana Lněníčková ZŠ Husova 276, Podbořany
Jana Švůgrová ZŠ a MŠ Staňkovice
Pavlína Haňková ZŠ a MŠ Staňkovice
Eliška Blánová ZŠ a MŠ Staňkovice
Filip Ráža Světlo Kadaň z.s.
Lucie Halouzková Světlo Kadaň z.s.
Rovné příležitosti  
Ing. Mgr. Silvie Svobodová Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Mgr. Mikuláš Tichý Agentura soc. začleňování
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Anna Pilařová ZŠ a MŠ Tuchořice
Dana Lněníčková ZŠ Husova 276, Podbořany
Jana Švůgrová ZŠ a MŠ Staňkovice
Pavlína Haňková ZŠ a MŠ Staňkovice
Eliška Blánová ZŠ a MŠ Staňkovice
Filip Ráža Světlo Kadaň z.s.
Lucie Halouzková Světlo Kadaň z.s.
Mgr. Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 
Mgr. Petra Nová ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Michaela Hofmanová Správa zámku Krásný Dvůr
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Mgr. Zdenka Lněníčková zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Mgr. Lada Frýbová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Bc. Tereza Blailová rodič
Ivana Hůrková ZŠ a MŠ Petrohrad
Eva Učíková ZŠ a MŠ Petrohrad

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Aktivní rodič / ZS KD, z.s.
Sylvie Jarošová Základní škola Podbořany, Husova 276
Andrea Honsová ZŠ Kryry
Daniel Kačenák ZŠ Jižní, Žatec
Lenka Gyžinská ZŠ Jižní, Žatec
Marcela Žáková ZŠ Jižní, Žatec
Jana Glogarová ZŠ Jižní, Žatec

Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita

 
Mgr. Eva Diepoldová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Iveta HARAGOVÁ MŠ Hlubanská Podbořany
Bc. Radka Uhlířová MŠ Bří. Čapků, Žatec
Andrea Solaříková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Šárka Jílková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Iveta Roušarová MŠ Studenstská 1230, Žatec
Hana Počtová MŠ Studenstská 1230, Žatec
Miroslav Novák MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Mgr. František Holý MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Mgr. Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Bc. Tereza Dvořáková MŠS Žatec
Bc. Radka Diepoltová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Ludmila Kučerová MŠ Měcholupy
Božena Spodniaková MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Milena Rosičková MŠ Hlubanská Podbořany
Valentina Růžková MŠ Měcholupy
Hana Vodičková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Irena Dvořáčková MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
PS pro financování  
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777
Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Šárka Jílková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Kateřina Mazánková Město Žatec
Zdeňka Hamousová Město Žatec
Josef Ryšavý MAS Vladař
Andrea Nipauerová MAS Vladař
David Šebesta MAS Vladař
Ludmila Jurášová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Jana Hribová MŠ Fugnerova 2051, Žatec
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Hana Smékalová ZŠ P. Bezruče, Žatec
Jana Hassmanová ZŠ nám. 28. října, Žatec
Klára Cíglová ZŠ Měcholupy
Jiřina Kříčková ZŠ a MŠ Chbany
Milan Armstark ZŠ a MŠ Vroutek
Vladimír Libich Obec Staňkovice
Barbara Josefína Duchoňová ZŠ a MŠ Tuchořice
Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Kr. Dvůr, z.s.
Jana Šipošová ZŠ Husova 276, Podbořany

 

 


 

Realizační tým MAP:

Výkonný manažer:

Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz

tel: 608 121 375

Mgr. Zdenka Lněníčková

mail: zdenka.lnenickova@vladar.cz

tel: 605 242 949

 

Odborný pracovník:

Mgr. Zdenka Lněníčková

mail: zdenka.lnenickova@vladar.cz

tel: 605 242 949

 

Asistent pracovní skupiny:

Bc. David Šebesta

mail: david.sebesta@vladar.cz

tel: 775 972 932

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

mail: josef.rysavy@vladar.cz

tel.: 608 025 123

 

Řídící výbor:

Ustavující setkání řídícího výboru 12.9.2016

Přílohy:

Zápis z jednání

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Členové:

Organizace Zastoupená (jméno) Zástupce klíčových aktérů
MAS Vladař o.p.s. Mgr. Zdenka Lněníčková zástupce realizátora projektu MAP
Krajský úřad Ústeckého kraje Ing. Alexandra Zdeňková zástupce kraje, zástupce KAP
Město Podbořany Ing. Karel Honzl zástupci zřizovatelů škol
Obec Krásný Dvůr Zuliko Vychytil zástupci zřizovatelů škol
Obec Lubenec Jiří Chaloupecký zástupci zřizovatelů škol
MŠ Hlubanská Podbořany Iveta Haragová vedení škol
ZŠ TGM Podbořany Mgr. Stanislava Jirásková vedení škol
ZŠ Husova Podbořany Mgr. Jana Šipošová vedení škol
ZŠ Příčná Podbořany Mgr. Eliška Vaňatová vedení škol
MŠ Lubenec Mgr. Stanislava Peterková vedení škol
Masarykova ZŠ Lubenec Ing. Mgr. Romana Klimentová vedení škol
ZŠ a MŠ Vroutek Mgr. Milan Armstark vedení škol
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr Mgr. Ivana Bejčková vedení škol
Dům dětí a mládeže Irena Preclíková zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Rodinné a mateřské centrum Jonáš Mgr. Kateřina Procházková zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Monika Zlá zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Volnočasové centrum Bertík Kryry z.s. Bc. Kateřina Ausbuherová zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
OKAP Podbořany Edita Langpaulová zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
SOS Lubenec Mgr. Marcela Svejkovská zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský zástupci základních uměleckých škol
družina při ZŠ TGM Podbořany Jitřenka  Beranová zástupci školních družin
  Mgr. Romana Havrdová zástupce rodičů
Státní zámek Krásný Dvůr Mgr. Michaela Hofmanová zástupci dalších organizací, které se věnují vzdělání na Podbořansku
Středisko výchovné péče Čtyřlístek při VÚ Buškovice Bc. Vlasta Marková zástupci dalších organizací, které se věnují vzdělání na Podbořansku

 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 12.9. 2016 zvolena Mgr. Edita Langpaulová.

 

Druhý řídící výbor 26.1.2017

Přílohy:

zápis z jednání

strategický rámec

 

Odborný tým:

pracovní skupiny

více o pracovních skupinách zde:

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Jméno a příjmení

Organizace

Iveta HARAGOVÁ

MŠ Hlubanská Podbořany

Jitka HOLÁ

MŠ Lubenec

Věra MELICHAROVÁ

MŠ Kryry

Kateřina PROCHÁZKOVÁ   

RMC Jonáš

Petra MACÍČKOVÁ

RMC Jonáš

Zuzana BECHYŇOVÁ

1. Česká společnost

Monika Zlá

MC Jablíčko z Nepomyšle, z.s.

 

Matematická gramotnost a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků.

Jméno a příjmení

Organizace

Stanislava OHANKOVÁ  

ZŠ Husova Podbořany

Miroslava DUŠKOVÁ

ZŠ Kryry

Vladislav MICHL

ZŠ Kryry

 

Čtenářská gramotnost, rozvoj kompetencí pro aktivní užívání cizího jazyka a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

Jméno a příjmení

Organizace

Ivana ČAMBALÍKOVÁ

ZŠ Husova Podbořany

Jana VRBOVÁ

ZŠ TGM Podbořany

Martina MYŠKOVÁ

ZŠ Husova Podbořany

Kateřina PROCHÁZKOVÁ    

RMC Jonáš

Marcela SVEJKOVSKÁ

SOS Lubenec

Romana HAVRDOVÁ

rodič

Edita LANGPAULOVÁ

OKAP Podbořany

 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Jméno a příjmení

Organizace

Dana LNĚNÍČKOVÁ

ZŠa MŠ Krásný Dvůr

Kateřina PROCHÁZKOVÁ    

RMC Jonáš

Romana KLIMENTOVÁ

Masarykova ZŠ Lubenec

Marcela SVEJKOVSKÁ

SOS Lubenec

Romana HAVRDOVÁ

rodič

 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a kariérové poradenství v základních školách.

Jméno a příjmení

Organizace

Lenka HANUŠOVÁ

ZŠ Husova Podbořany

Helena VÍTKOVÁ

ZŠ Kryry

Martin ŘÍHOVSKÝ

ZUŠ Podbořany

Romana KLIMENTOVÁ    

Masarykova ZŠ Lubenec

 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, včetně EVVO).

Jméno a příjmení

Organizace

René CHODURA

ZŠ Husova Podbořany

Vladimír HŮRKA    

ZŠ Husova Podbořany

Martin PARPEL

ZŠ Husova Podbořany

Jitka GROČOVÁ

ZŠ TGM Podbořany

Martin LNĚNÍČEK

Stateček u Lněníčků