Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Vydáno ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 15_005/0000408-01

19.9.2016: - Josef Ryšavý :
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“), na základě žádosti o podporu přijaté dne 8.2.2016 v rámci Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, investiční priority 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace

takto:

  • Specifikace příjemce dotace: MAS Vladař o.p.s.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 3 255 028,00 Kč.

datum zahájení projektu: 1.8.2016
datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.8.2016
datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.7.2018
délka realizace projektu: 24 měsíců

Článek vyšel : 19.9.2016, počet zobrazení : ( tento měsíc)