Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

PS předškolní vzdělání 8.6.2017

10.6.2017:
Datum: 8. 6. 2017
Místo: zahrada MŠ Hlubanské, Podbořany
Přítomní: dle prezenční listiny
Program: diskuse nad aktivitami a projekty k dosažení cílů a priorit MAP ORP Podbořany

 

Kromě členů realizačního týmu a ředitelky hostitelské MŠ na jednání pracovní skupiny nedorazil žádný z partnerů. RT krátce podiskutoval s paní ředitelkou o potenciálních možnostech spolupráce mezi MŠ v rámci MAP. Paní ředitelka se vyjádřila, že nejvíce by školkám pomohlo nějaké efektivní řešení dopravy na různé akce mimo školku, např. školní autobus. Debata se pak stočila k aktivizaci rodičů, jejich problematicky nízkému zájmu o vzdělávání dětí a k pasivitě pedagogů ve vztahu k věcem nad rámec pracovních povinností. Protože nikdo další z partnerství MAP během této diskuse na jednání skupiny nedorazil, bylo jednání skupiny bez náhrady rozpuštěno s tím, že nová schůzka bude buď svolána počátkem nového školního roku, nebo bude činnost skupiny řešena alternativně.

Zapsala:

Zdenka Lněníčková

Výkonný manažer projektu

 

Přílohy :

Článek vyšel : 10.6.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)