Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

PS kanceláře MAS Vladař 14.3.2019

20.3.2019:
Setkání PS:
• Matematická a digitální gramotnost na základních školách
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách.
• Rovné příležitosti.
• Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
• Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita
se uskutečnilo od 17 hod v kanceláři MAS Vladař, Podbořany.

Galerie :

Článek vyšel : 20.3.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)